Daling doorlopend krediet zet door

woensdag 17 maart, 2021

Trend daling doorlopende kredieten zet door

Op 15 maart heeft Moneyview het jaarlijkse onderzoek naar Consumptief Krediet gepubliceerd. Bij dit onderzoek wordt onder andere aandacht besteed aan doorlopende kredieten en roodstanden

Minder doorlopende kredieten

Steeds meer aanbieders van consumptief krediet zijn de afgelopen jaren gestopt met het aanbieden van een doorlopend krediet. In 2008 waren er nog 40 aanbieders die een doorlopend krediet verstrekten aan consumenten, in 2021 zijn dit er nog slechts vier.De afgelopen twee jaar zijn onder andere ABN AMRO, FREO, Interbank, Moneyou, Nationale Nederlanden, Rabobank en SNS gestopt met het aanbieden van een doorlopend krediet.

In het rapport van Moneyview komt naar voren dat het er op lijkt dat de daling van het aantal aanbieders van een doorlopend krediet een direct gevolg is van het beleid van de AFM. Hierbij wordt aangestuurd op het een verlaging van het totaal aan uitstaande schulden en het voorkomen van overkreditering. Daarnaast mag een doorlopend krediet niet oneindig doorlopen maar moet dit worden gemaximaliseerd, zo kan er nog maar beperkt worden opgenomen uit een doorlopend krediet.

Een persoonlijke lening past beter bij de visie van de AFM. Hier wordt een vaste looptijd afgesproken, na deze looptijd is de lening volledig afgelost. Op deze manier wordt de looptijd van de lening afgestemd op de gebruiksduur van het doel waarvoor de lening wordt afgesloten.

Beleid AFM

Het lijkt erop dat het beleid van de AFM, om overkreditering te voorkomen en de totale schuldenlast van consumenten te verminderen, zijn vruchten begint af te werpen. Al meer dan 10 jaar daalt het totale uitstaande consumentenkrediet bij Nederlandse huishoudens. In 2008 werd het record van 30,35 miljard bereikt. Sinds dat jaar daalt het uitstaande saldo structureel, in 2020 is het uitstaande saldo geslonken tot 13,43 miljard.

Tijdelijk extra financiële ruimte

In het rapport komt verder naar voren dat een bijkomend effect van het verdwijnen van aanbieders van een doorlopend krediet is, dat consumenten die tijdelijk extra bestedingsruimte nodig hebben geen gebruik meer kunnen maken van een doorlopend krediet terwijl dit nog steeds de goedkoopste optie blijkt.

Nu resteren alternatieven zoals roodstaan op de betaalrekening, betalen met een credit card of het zogenaamde flitskrediet. Ondanks dat de maximale rente dit jaar is verlaagd naar 10% zijn deze alternatieven nog steeds duurder dan lenen met een doorlopend krediet.