ABN AMRO compenseert klanten met doorlopend krediet

maandag 6 september, 2021

ABN AMRO compenseert klanten voor te veel betaalde rente over hun doorlopend krediet. In navolging van andere banken heeft ABN AMRO een akkoord gesloten met de consumentenbond over een compensatieregeling voor klanten die te veel rente hebben betaald over hun doorlopend krediet. ABN reserveert hiervoor € 250 miljoen.

Doorlopend krediet sinds 1 januari 2008

Klanten die sinds 1 januari 2008 een doorlopend krediet met een variabele rente hebben (gehad) bij ABN AMRO hebben mogelijk recht op compensatie. ABN AMRO vermeldt op hun website dat zij klanten die in aanmerking komen voor compensatie automatisch bericht krijgen. Ben je geen klant meer bij ABN AMRO? Dan kun je je aanmelden vanaf halverwege 2022.

Waarom deze compensatie?

Volgens het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft ABN AMRO in bepaalde gevallen te veel rente berekend aan klanten. ABN heeft de in rekening gebrachte rente te weinig laten meebewegen met de marktrente. De compensatieregeling geldt voor alle klanten van het concern, waaronder klanten van ABN AMRO, ALFAM (Defam) en ICS.

Hoogte van de compensatie

De hoogte van de compensatie wordt per individuele lening berekend. Hier wordt gekeken naar het verloop van de rente van je lening in vergelijking met de marktrente, het bedrag wat je aan rente had moeten betalen en de rente die je daadwerkelijk heeft betaald. Over dit compensatiebedrag wordt vervolgens een opslag van 5% berekend.

Van ABN AMRO ontvangt je bericht over de hoogte van het compensatiebedrag. Als klant kun je deze dan accepteren. Bij acceptatie van de compensatie verleen je ABN AMRO finale kwijting. Dat betekent dat je als klant geen klacht meer kunt indienen over de teveel betaalde rente bij dit product.

Voor meer informatie over de compensatieregeling kunt je hier terecht.