Minder Nederlanders met krediet in 2021

dinsdag 7 december, 2021

Uit de kredietbarometer van het Bureau Krediet Registratie (BKR) blijkt dat het aantal Nederlanders met een krediet daalt. Per eind september 2021 hebben ruim 8,1 miljoen Nederlanders een krediet. En ondanks de coronapandemie, waarin je zou verwachten dat de schulden oplopen, betekent dit een afname van het aantal kredieten in Nederland.

Minder betaalachterstanden in 2021

Uit dezelfde barometer van het BKR blijkt een andere positieve ontwikkeling, het aantal Nederlanders met betalingsproblemen neemt af. Ruim 95,8% betaalt het krediet op tijd af en heeft het betaalgedrag op orde. Het aantal mensen met een betalingsprobleem is licht afgenomen ten opzichte van eind 2020 met 0,1% naar 4,2% in 2021.

Een betalingsprobleem van 3 maanden op een krediet wordt door banken in Nederland gemeld bij het BKR. Dit betekent dat de consument 3 maandtermijn van het krediet niet heeft betaald.

Afname sinds 2017

De afname in betalingsproblemen is het grootst in de provincie Groningen. Daar is een daling zichtbaar van 8,14% in 2017 naar 4,05% in september 2021. Over het hele land is per provincie een daling van de problemen zichtbaar. Relatief de hoogste betalingsproblemen zijn nog zichtbaar in de provincies Flevoland en Zuid-Holland.

Afname aantal leningen sinds de coronapandemie

Ondanks corona is het aantal Nederlanders met een lening afgenomen over het afgelopen jaar. Het uitstaande bedrag aan consumptieve leningen schommelt al jaren rond de 10 miljard. In 2021 is het totale uitstaande saldo met 600 miljoen euro afgenomen van 10,4 miljard naar 9,8 miljard per eind september.

Meer informatie vindt je op deze pagina van het BKR.