Kinderen en geld lenen? Dit inkomen telt mee

donderdag 25 maart, 2021 Geld lenen en kinderen

Kinderen kosten veel geld maar je krijgt er ook veel voor terug. Soms zelfs letterlijk in de vorm van kinderbijslag, een inkomensafhankelijke combinatiekorting en kindgebondenbudget. Wanneer er sprake is van een scheiding is er over het algemeen ook sprake van alimentatie. Dit aanvullende inkomen kan meetellen bij het lenen van geld en het bepalen van de maximale lening. Hier verandert per april het nodige in.

Per april 2021 is de VFN norm gewijzigd. Deze norm is belangrijk bij het geld lenen omdat het de hoogte van jouw maximale lening bepaalt. Zie het als een methode die geldverstrekkers gebruiken voor de berekening. Vanaf april wordt meer nadruk gelegd op je daadwerkelijke inkomen, in plaats van gemiddelden. Klik onderstaand op het soort inkomen dat bij jou geldt en bekijk of het inkomen meegenomen mag worden bij het afsluiten van je lening:

  • Kindgebondenbudget
  • Kinderbijslag
  • Inkomensafhankelijke combinatiekorting
  • Algemene heffingskorting 
  • Kinderalimentatie 
  • Partneralimentatie 

Maximale lening met kindgebondenbudget

Het kindgebondenbudget is een overheidsbijdrage voor de kosten van kinderen tot 18 jaar. De bijdrage is inkomensafhankelijk. Oftewel, de hoogte ervan is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Voor de maximale lening telt het volledig mee. Boven een bepaald inkomen bestaat er geen recht op het kindgebonden budget. Beschik je over een bepaald vermogen, ook dan kan het recht op het kindgebonden budget vervallen. Kortom, het kindgebonden budget wordt gezien als inkomen bij het aanvragen van een lening.

Geld lenen met Kinderbijslag

Kinderbijslag is een overheidsbijdrage voor de kosten van het levensonderhoud voor kinderen tot 18 jaar. De hoogte hiervan is afhankelijk van het aantal kinderen tot 18 binnen het gezin. De kinderbijslag wordt per kwartaal uitgekeerd en mag worden meegenomen bij het berekenen van je maximale lening. De kinderbijslag wordt dus meegerekend als inkomen bij het aanvragen van een lening.

Geld lenen met kinderalimentatie

Heb je een kind of meerdere kinderen uit een vorige relatie, dan ontvang of betaal je mogelijk kinderalimentatie. De hoogte van de kinderalimentatie is vastgelegd in een echtscheidingsconvenant of ouderschapsplan. Deze kinderalimentatie geldt maximaal tot  het kind financieel zelfstandig is of 21 jaar oud wordt. Kinderalimentatie telt niet bij het berekenen van de maximale lening. 

Lening met inkomensafhankelijke combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een zogenaamde heffingskorting en telt mee voor het bepalen van je maximale lening. Dit wil zeggen dat de korting in mindering wordt gebracht op de inkomstenbelasting en de premie van je zorgverzekering. Je komt hiervoor in aanmerking als je 1 of meer kinderen hebt jonger dan 12 jaar. Daarnaast heb je een dienstverband bij een werkgever of ben je zelfstandig ondernemer. De inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt toegepast bij de minstverdienende partner. Ben je alleenstaand, dan wordt het automatisch bij jou toegepast. De hoogte van de combinatiekorting is afhankelijk van je inkomen, net als het maximale bedrag als je geld wilt lenen.   

Maximale lening met algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. De Belastingdienst brengt deze korting in mindering waardoor je minder belasting betaalt. De hoogte van deze heffingskorting is afhankelijk van je inkomen. De heffingskorting van de minstverdienende partner mag worden meegerekend bij het berekenen van de maximale lening, mits de partner is geboren voor 1 januari 1962.  

Let goed op, de algemene heffingskorting per persoon kan op 1 inkomen toegepast worden. Heb je meerdere banen of pensioeninkomens? In die situatie is het gebruikelijk dat de heffingskorting wordt toegepast op het hoogste inkomen omdat je daar de meeste belasting betaalt. Het effect / voordeel is dan het grootst. Houd hier rekening mee bij het afsluiten van een lening.

Lening met partneralimentatie

Ben je getrouwd geweest of had je een geregistreerd partnerschap? Mogelijk heb je recht op partneralimentatie. Afspraken over een eventuele partneralimentatie zijn doorgaans opgenomen in een echtscheidingsconvenant. Het inkomen dat je ontvangt uit partneralimentatie mag meetellen voor de maximale lening. Zo kan je met deze alimentatie meer geld lenen. Voorwaarde is wel dat de resterende looptijd van de partneralimentatie nog minimaal de duur heeft van de looptijd van de lening. Lees meer over geld lenen zonder partner.

Via Becam bereken je eenvoudig je maximale lening met onze rekenmodule. Per april passen we de module aan naar de nieuwe maatstaf. Zo weet je altijd wat de laagste rente is als je geld wilt lenen. 

Heb je nog een andere bron van (aanvullende) inkomsten of grote vaste lasten? Lees hier meer over de gevolgen van de VFN-norm wijziging.

Jeroen Uppelschoten

Jeroen is een van de vennoten en financieel expert binnen Becam.nl. Hij is materie deskundige en houdt zich graag bezig met het optimaliseren van de processen om klanten zelfstandig te laten lenen. Daarnaast stuurt Jeroen het team aan van financieel experts om zo alle klanten snel aan een voordelige offerte te helpen. En dat alles volledig online.

“Wij streven naar een leenmarkt waarbij alle consumenten zelfstandig keuzes kunnen maken met betrekking tot het lenen van geld. Door onze volledige online processen en beveiligde mijn-omgeving kunnen klanten lenen tegen de laagste rentetarieven in de markt”

“Een beter aanbod dan je huisbank? Dat is mijn uitdaging en die ga ik graag aan”

Werkt in de financiële dienstverlening sinds 2000
Functie Directeur en expert lenen
Opleidingen HBO & relevante vakdiploma’s waaronder consumptief krediet en hypotheken.
Specialisatie Geld lenen en hypotheken
Hobby’s Koken en Wielrennen

Email adres: jeroen@becam.nl