Maximale lening met een uitkering

vrijdag 12 maart, 2021

Maximale lening met een uitkering: wat is mogelijk?

Het afsluiten van een lening met een uitkering rond arbeidsongeschiktheid is vaak geen probleem. De exacte mogelijkheden en maximale lening hangen vooral af van het soort uitkering. Becam volgt bij het verstrekken van leningen de VFN norm. Deze standaard norm bepaalt welk deel van een uitkering wel of juist niet meegenomen mag worden. Check eenvoudig in hoeverre je met jouw uitkering geld kunt lenen. 

De VFN normen worden per april 2021 aangepast. Samengevat wordt er in de nieuwe situatie nauwkeuriger gekeken naar jouw werkelijke lasten en inkomsten bij het berekenen van je maximale lening met een uitkering. Hierdoor kun je mogelijk meer of juist minder lenen. Kies onderstaand welke uitkering(en) voor jou van toepassing zijn en bekijk in hoeverre geld lenen mogelijk op basis van de nieuwe VFN norm. 

  • IVA uitkering
  • WGA uitkering
  • WAO uitkering
  • Wajong
  • Inkomen uit een ziektewet uitkering
  • Inkomen uit een ANW uitkering
  • WW uitkering
  • Inkomen uit een WW plus uitkering
  • Bijstandsuitkering

Geld lenen met een IVA uitkering

Bij een IVA uitkering ben je 80% tot 100% afgekeurd. Je bent onvoldoende in staat om door arbeidsongeschiktheid een inkomen te verdienen wat vóór je arbeidsongeschiktheid wel mogelijk was. Deze IVA uitkering telt volledig mee bij het berekenen van de maximale lening.

Lenen met een WGA uitkering

Bij een WGA uitkering ben je niet volledig afgekeurd. De uitkeringsinstantie UWV heeft vastgesteld dat je in ieder geval nog gedeeltelijk zou kunnen werken om een inkomen te verdienen. Een aanvulling hierop is mogelijk vanuit een WGA uitkering. Er kan 75% van deze WGA uitkering worden meegerekend bij het berekenen van de maximale lening. De deskundige kredietspecialisten van Becam kunnen voor je nagaan wat je exact kunt lenen met deze uitkering. De inkomsten uit het werk bij je werkgever kunnen uiteraard wel voor 100% worden meegerekend.

Lening afsluiten met een WAO uitkering

Tot 1 januari 2004 kwam je bij langdurige arbeidsongeschiktheid in de WAO terecht. Dit was de voorloper van de IVA en WGA uitkeringen die we op dit moment kennen. Bij een WAO uitkering is vastgesteld voor welk percentage je arbeidsongeschikt bent en of je nog in staat bent om voor een gedeelte te werken. De meeste arbeidsongeschikten worden 1 keer per 5 jaar herkeurd om te bepalen of er nog steeds sprake is van arbeidsongeschiktheid. Geld lenen met deze uitkering is goed mogelijk, bij de nieuwe VFN norm telt het volledige WAO inkomen mee voor de maximale lening. Dit was bij de oude VFN norm niet het geval.

Geld lenen met een Wajong uitkering

Je komt in aanmerking voor een Wajong uitkering als je vanaf jonge leeftijd ziek bent of een handicap hebt en je daardoor niet in staat bent om zelfstandig te werken. Bij een Wajong uitkering wordt 100% van het inkomen meegerekend bij de maximale lening. Zo kan je ook geld lenen met deze uitkering.

Lening met een ziektewetuitkering

Met een ziektewet uitkering ben je korter dan 2 jaar ziek. Nog niet duidelijk is of je uiteindelijk daadwerkelijk wordt afgekeurd en of dit gedeeltelijk of volledig zal zijn. Na twee jaar ziektewet volgt een keuring door het UWV. Omdat er tijdens de ziektewetuitkering nog veel onzekerheid is over het toekomstige inkomen, zal je situatie door een kredietspecialist van Becam beoordeeld moeten worden. 

Bij het berekenen van de maximale lening kan vaak toch een groot gedeelte van het inkomen meetellen. Dit omdat er uiteindelijk een uitkering volgt. Is dit toch niet het geval? Dan is de kans groot dat je weer in staat bent om een inkomen uit arbeid te verdienen. Het is ook mogelijk dat je ziek wordt op het moment dat je werkloos bent. In die situatie telt inkomen uit de uitkering niet mee voor de maximale lening.

Lening afsluiten met een ANW uitkering

Als je partner is overleden heb je onder voorwaarden recht op een ANW uitkering. Wat betreft de regels geldt in het kort het volgende: ben je weduwnaar of weduwe en heb je kinderen jonger dan 18 jaar? In dat geval heb je recht op de nabestaandenuitkering ANW. Ben je arbeidsongeschikt en verlies je jouw partner, dan heb je mogelijk ook recht op een ANW uitkering. Wel moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Raadpleeg voor meer informatie hierover de website van de De Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Bij het bepalen van de maximale lening kan de ANW uitkering voor de partner volledig worden meegerekend. Van belang hierbij is een uitkeringsduur die gelijk is aan (of langer dan) de looptijd van de lening. Het uitkeringsdeel voor de kinderen kan niet worden meegerekend bij de maximale lening.

Geld lenen met een WW uitkering

Bij werkloosheid is het niet mogelijk om eventueel inkomen mee te rekenen voor de maximale lening. Het inkomen wordt na de WW uitkering namelijk onzeker. Wordt er weer snel werk gevonden of lukt dit niet. Mogelijk heb je op een gegeven moment zelfs helemaal geen recht meer op een WW uitkering. De maximale looptijd van een WW uitkering is 24 maanden.

Lenen met een WW plus uitkering

Een WW plus uitkering is een zogenoemde bovenwettige WW uitkering. Of je recht hebt op een bovenwettige WW uitkering is afhankelijk van wat hierover is beschreven in de CAO of wat je met je oud-werkgever hebt afgesproken in het sociaal plan.

Voor het berekenen van je maximale lening geldt dat het inkomen uit een WW plus uitkering mee mag tellen. De looptijd van de lening dient hiervoor gelijk of korter te zijn dan de looptijd van de WW plus uitkering. Wanneer je een gegarandeerde WW uitkering hebt omdat je bijna met pensioen gaat, kan het inkomen wel volledig worden meegerekend voor de maximale lening. In die situatie moet wel worden aangetoond dat na het stoppen van de WW uitkering deze direct wordt opgevolgd door een pensioenuitkering.

Lening afsluiten met een bijstandsuitkering

Het inkomen uit een bijstandsuitkering mag niet worden meegenomen voor het berekenen van je maximale lening. Deze beperking geldt omdat de hoogte van de bijstandsuitkering  berekend is op je minimale uitgaven. Uitgangspunt zijn de kosten voor woonruimte en levensonderhoud. Er is vervolgens geen ruimte meer over waarmee je geld kunt lenen. 

Wil je meer informatie of specifiek weten in hoeverre geld lenen mogelijk is in jouw situatie? Onze specialisten helpen je graag op weg. Vraag hiervoor vrijblijvend een offerte aan en geef bij het veld ‘opmerkingen’ aan om welke uitkering(en) het gaat. 

Heb je nog een andere bron van (aanvullende) inkomsten of grote vaste lasten? Lees hier meer over de gevolgen van de VFN-norm wijziging

Jeroen Uppelschoten

Jeroen is een van de vennoten en financieel expert binnen Becam.nl. Hij is materie deskundige en houdt zich graag bezig met het optimaliseren van de processen om klanten zelfstandig te laten lenen. Daarnaast stuurt Jeroen het team aan van financieel experts om zo alle klanten snel aan een voordelige offerte te helpen. En dat alles volledig online.

“Wij streven naar een leenmarkt waarbij alle consumenten zelfstandig keuzes kunnen maken met betrekking tot het lenen van geld. Door onze volledige online processen en beveiligde mijn-omgeving kunnen klanten lenen tegen de laagste rentetarieven in de markt”

“Een beter aanbod dan je huisbank? Dat is mijn uitdaging en die ga ik graag aan”

Werkt in de financiële dienstverlening sinds 2000
Functie Directeur en expert lenen
Opleidingen HBO & relevante vakdiploma’s waaronder consumptief krediet en hypotheken.
Specialisatie Geld lenen en hypotheken
Hobby’s Koken en Wielrennen

Email adres: jeroen@becam.nl