VFN leennormen; inkomen uit arbeid

woensdag 24 februari, 2021 VFN Leennorm

Leennorm: inkomen uit arbeid

Bij het afsluiten van een lening bepaalt de VFN leennorm deels wat je maximaal kan lenen. De hoogte van je inkomen speelt hierbij een grote rol. De eerste stap is het vaststellen van de inkomsten die je mee mag nemen bij het berekenen van je maximale lening. Het gaat hierbij om de bruto inkomsten uit vast dienstverband of uitzendwerk. Aan de hand van de VFN leennormen kan Becam vervolgens de lening vaststellen die op een verantwoorde wijze aan je verstrekt kan worden.

Inkomen onderbouwen bij aanvraag lening

Om te beginnen moet voor alle inkomsten de bestendigheid worden aangetoond. Met andere woorden, er moet onderbouwd worden waarom het verantwoord is om inkomen mee te tellen bij je leningaanvraag. Voor deze onderbouwing zijn de nodige documenten nodig. Vaak is een loonstrook voldoende maar bij bepaalde inkomsten zijn meerdere loonstroken, een arbeidsovereenkomst of een intentieverklaring nodig. Na je aanvraag bij Becam zie je vanzelf om welke documenten het gaat.

Welk inkomen telt mee bij afsluiten lening?

Voor het berekenen van je maximale lening mogen volgens de VFN norm de volgende inkomsten meetellen:

 • Inkomen uit arbeid
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Inkomsten die voortvloeien uit een uitzendcontract
  • Uitzendcontract Fase C
  • Uitzendcontract Fase B
  • Uitzendcontract Fase A

In de volgende alinea’s lees je meer in detail hoe deze verschillende soorten inkomsten meewegen.

Inkomen uit arbeid

Werk je voor een werkgever of ben je zelfstandig ondernemer? Dan ontvang je maandelijks een netto inkomen. Als dit een vast inkomen is dan wordt dit volledig meegerekend. Daarnaast is er mogelijk sprake van toeslagen zoals onregelmatigheidstoeslag, avondtoeslagen, toeslagen voor weekenddiensten of gevarentoeslag. Deze tellen bij de VFN norm ook mee zolang het om vaste inkomsten gaat.

Geld lenen met een vast contract

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt ook wel vast contract of vast dienstverband genoemd. Een kenmerk is dat de werkgever met jou is overeengekomen dat je dienstverband geen einddatum heeft. Bij geld lenen met een vast contract kan 100% van het inkomen worden meegerekend voor het berekenen van je maximale lening.

Geld lenen met een tijdelijk contract

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heb je als werknemer een tijdelijke arbeidsovereenkomst met je werkgever afgesproken. De overeenkomst eindigt op de dag die in de overeenkomst is vermeld. Na deze termijn kan de werkgever besluiten om de arbeidsovereenkomst voort te zetten, al dan niet tijdelijk. De werkgever mag maximaal 3 keer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afspreken, tot een maximum van 2 jaar.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geeft geen garantie dat het contract wordt omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hierdoor zijn banken soms wat voorzichtiger. Sommigen nemen een gedeelte van dit inkomen mee, terwijl andere banken wel 100% van dit inkomen meetellen. Afhankelijk van de bank kan er als aanvullende documenten worden gevraagd om een intentieverklaring of bewijs van werkervaring. Sowieso zijn er vaak goede mogelijkheden om geld te lenen met een tijdelijk contract.

Geld lenen met een uitzendcontract

Uitzendbureaus kennen verschillende soorten contracten. De VFN norm houdt rekening met de onderstaande verschillen.

 • Fase C Met een Uitzendcontract Fase C ben je in vaste dienst bij het uitzendbureau. Afhankelijk van het uitzendbureau wordt Fase C ook wel Fase 4 genoemd. Het uitzendbureau bepaalt bij welke opdracht je wordt ingezet. Omdat een Fase C contract een vaste arbeidsovereenkomst is, kan 100% van dit inkomen wat betreft de VFN norm worden meegerekend bij een leningaanvraag.
 • Uitzendcontract Fase B Een uitzendcontract Fase B is vergelijkbaar met een tijdelijke arbeidsovereenkomst, Fase B wordt ook wel Fase 3 genoemd. In deze uitzendovereenkomst is een einddatum opgenomen. Wel kan deze overeenkomst op de einddatum worden omgezet naar een Fase C overeenkomst. Daarnaast is het mogelijk dat de opdrachtgever je zelf een arbeidsovereenkomst aanbiedt. Omdat er bij een uitzendcontract Fase B sprake is van een tijdelijke overeenkomst, zal een bank in sommige gevallen een gedeelte van het inkomen kunnen meenemen. Andere banken zijn soepeler en nemen 100% van dit inkomen mee bij het berekenen van je maximale lening. Ook hierbij wordt gelet op de VFN norm.
 • Uitzendcontract Fase A Een uitzendcontract Fase A, ook wel Fase 1 of 2 genoemd, is een flexibele arbeidsovereenkomst. Het aantal arbeidsuren per week of maand staat hierbij niet vast. Er zit geen minimum en geen maximum aan, tenzij er een aantal minimale uren is afgesproken. Omdat je geen garantie op werk hebt is het voor banken lastiger om te bepalen welk deel van het inkomen mee mag tellen voor de lening. Daarnaast staat in de uitzendovereenkomst van een Fase A contract dat er bij geen werk of ziekte geen doorbetalingsverplichting is.

Ook wanneer er een minimumaantal uren is afgesproken biedt dit hierdoor geen zekerheid voor banken. Er zijn banken die kijken naar een gemiddeld inkomen van de laatste periode, om vervolgens te bepalen welk gedeelte van dit inkomen meegerekend kan worden.

Wil je weten wat op dit moment volgens de huidige VFN norm jouw maximale lening is? Bereken hier direct eenvoudig hoeveel geld jij via Becam kunt lenen.

Jeroen Uppelschoten

Jeroen is een van de vennoten en financieel expert binnen Becam.nl. Hij is materie deskundige en houdt zich graag bezig met het optimaliseren van de processen om klanten zelfstandig te laten lenen. Daarnaast stuurt Jeroen het team aan van financieel experts om zo alle klanten snel aan een voordelige offerte te helpen. En dat alles volledig online.

“Wij streven naar een leenmarkt waarbij alle consumenten zelfstandig keuzes kunnen maken met betrekking tot het lenen van geld. Door onze volledige online processen en beveiligde mijn-omgeving kunnen klanten lenen tegen de laagste rentetarieven in de markt”

“Een beter aanbod dan je huisbank? Dat is mijn uitdaging en die ga ik graag aan”

Werkt in de financiële dienstverlening sinds 2000
Functie Directeur en expert lenen
Opleidingen HBO & relevante vakdiploma’s waaronder consumptief krediet en hypotheken.
Specialisatie Geld lenen en hypotheken
Hobby’s Koken en Wielrennen

Email adres: jeroen@becam.nl