Gaat de rente op geld lenen stijgen?

vrijdag 8 mei, 2020 Rente op geld lenen

Wat gaat de rente op geld lenen doen? Is een stijging ophanden? In de april is net als in maart het aantal hypotheekaanvragen fors gestegen. Het aantal hypotheekaanvragen steeg zelfs met meer dan 30% ten opzichte van de maand februari. Angst voor een ophanden zijnde rentestijging? Even leek dit het geval omdat verschillende hypotheekbanken hun rente enkele tienden van procenten lieten stijgen. Eén ding is duidelijk, de coronacrisis is nog niet toegeslagen op de hypotheekmarkt.

Rente op een Persoonlijke lening of Doorlopend krediet?

De rente op consumptief krediet is de afgelopen maanden stabiel. Zo is de rente op Persoonlijke leningen sinds maart 2018 nauwelijks gewijzigd. De rente op een persoonlijke lening is sindsdien ook lager dan de rente op doorlopend krediet. Enerzijds ingegeven door concurrentie op de leenmarkt tussen banken en anderzijds doordat de rente op een laag niveau zat en minimaal is bewogen.

Doorlopend krediet versus Persoonlijke lening

Zoals geschetst kent de persoonlijke lening een lagere rente als het doorlopend krediet. Op dit moment is het laagste rentetarief voor een persoonlijke lening vanaf 3,9% en een doorlopend krediet met een rente vanaf 4,5%. Een verschil van maar liefst 0,6% waarbij de rente op een persoonlijke lening voor de gehele looptijd vaststaat en de rente op een doorlopend krediet variabel is.

Interbank Doorlopend krediet opgezegd

Nadat Interbank per 1 augustus 2019 is gestopt met het verstrekken van doorlopend krediet, hebben zij eind februari 2020 aangekondigd alle doorlopende kredieten van klanten op te zeggen per 1 mei. Dit betekent dat klanten vanaf dat moment:

  • Niet meer kunnen opnemen uit hun krediet;
  • De rente naar beneden wordt aangepast na de rentecorrectie;
  • Het maandtermijn gelijk blijft, de klant gaat door met de maandelijkse aflossing van de openstaande lening tot dat het krediet volledig is afgelost.

Niet meer van deze tijd?

Het aantal banken dat doorlopende kredieten verstrekt neemt sterk af, deels ook ingegeven door maatschappelijke en toezichtrechtelijke druk. Een product waarbij je hetgeen je afbetaalt weer oneindig kan opnemen en daardoor een enorm lange looptijd kan krijgen, past niet meer in deze tijd.

Het nieuwe lenen is een verantwoorde lening, een overzichtelijke schuldenlast en het perspectief van een schuldeloze toekomst.

Al sinds 2017 kiest meer dan 90% van onze klanten voor een persoonlijke lening.

Sinds 2017 zien wij een stijgende lijn van klanten die voor een persoonlijke lening kiezen. Enerzijds door de veelal lagere en ook vaste rente die dit product heeft en anderzijds omdat het aflossen van je schulden een zeer verstandige keuze is. Dit geldt voor het afstemmen van de gebruiksduur van je leendoel (b.v. auto) op de looptijd van je lening zodat je niet meer betaalt aan een auto waar je niet meer in rijdt. Daarnaast hebben alle geldverstrekkers de voorwaarden van vervroegd aflossen versoepeld, zo rekenen ze geen boete bij versneld aflossen. Zo krijg je grip op je financiën en het aflossen van je schulden. Dit wordt de nieuwe norm!

Rente op geld lenen; Bodem voorbij?

De grote vraag die veel consumenten bezig houdt is of het dieptepunt van de rente inmiddels achter ons ligt. Deze vraag is op dit moment lastig te beantwoorden. Het wordt steeds duidelijker dat de coronacrisis naast impact op de gezondheid, grote gevolgen zal hebben voor de economie. Er wordt verwacht dat de werkeloosheid op korte termijn fors stijgt en er veel bedrijven in financiële problemen zullen komen, of zelfs failliet zullen gaan.

Om de verwachte economische problemen te beperken hebben de centrale banken en overheden toegezegd om maatregelen te treffen. Deze maatregelen en de uiteindelijke economische gevolgen zullen bepalend zijn voor de rente. Afwachten dus….

Voor nu is onze verwachting dat de rente op geld lenen nog wel even op dit niveau blijft. Maar ook wij hebben geen glazen bol, een rentestijging is eerder aannemelijk dan een daling van de rente.

Ambtenarenlening: nog lagere rente?

Indien u in aanmerking komt voor een ambtenarenlening dan bedingt u een nog lagere rente. Kijk bij ambtenarenlening voor meer informatie.

Rente geld lenen historisch laag

Op dit moment is het nog steeds zo dat zowel de hypotheekrente als de rente voor consumptief krediet (geld lenen) zich op een historisch laag niveau bevinden. Voor geld lenen is er een 10 jaars vaste rente mogelijk die onder de 4% ligt.

Hoe lang de lage rente op geld lenen aanhoudt is dus de vraag. De rente op een persoonlijke lening is met een vast tarief op 120 maanden van 3,9% historisch laag. Bijkomend voordeel bij de persoonlijke lening van tegenwoordig is dat je te alle tijden boetevrij mag aflossen.

Tjalling Heeringa

Tjalling Heeringa

Tjalling is operationeel manager en senior kredietspecialist binnen Becam. Naast het efficiënt laten verlopen van de processen houdt hij zich het liefst bezig met complexe klantdossiers.

‘Onze klanten een zo optimaal mogelijke klantbeleving bieden met behulp van ons volledig digitale proces is een prachtige uitdaging. Door onze jarenlange ervaring kennen wij alle vraagstukken en behalen wij het maximale resultaat voor onze klanten. ‘Verantwoord lenen staat daarbij uiteraard voorop’