Geld lenen? Deze vaste lasten bepalen je maximale lening

dinsdag 30 maart, 2021 Geld lenen? Welke vaste lasten tellen mee?

Welke vaste lasten bepalen je maximale lening?

Als je geld wilt lenen is jouw inkomen een belangrijk gegeven voor het vaststellen van je maximale lening. Naast inkomsten heb je ook lasten. Je structurele lasten tellen ook mee. Het gaat uiteindelijk om je netto inkomsten. Geldverstrekkers houden bij het verstrekken van leningen de VFN norm aan. Deze norm wijzigt per april, wat invloed kan hebben op hoeveel geld jij kunt lenen.  

De VFN norm is een rekenstandaard die in de hele markt gebruikt wordt door verstrekkers van leningen. De norm bepaalt onder andere hoe je inkomen en vaste lasten meewegen bij het berekenen van je maximale lening. Per april wijzigt de VFN norm. Vanaf april wordt meer nadruk gelegd op je daadwerkelijke lasten, in plaats van gemiddelden. Via de onderstaande links check je eenvoudig hoe dit geldt voor de volgende categorieën:

  • Woning & verhuur
  • Auto
  • Alimentatie en kinderopvangtoeslag
  • Leningen & betalingsregelingen
  • Overig 

Woning & verhuur en geld lenen

Woonlasten

Je woonlasten zijn een belangrijke factor als je geld wilt lenen. Bij het bepalen van de woonlasten wordt uitgegaan van de daadwerkelijke kosten voor je hypotheek of huur. Vanaf 350 euro per maand aan hypotheeklasten mag een gedeelte van belastingvoordeel (aftrek) worden verrekend. Onze kredietspecialisten kunnen dit voor je berekenen bij het afsluiten van een lening. Ben je inwonend bij iemand dan gelden er specifieke regels bij het bepalen van de maximale lening. We informeren je hier vanzelf over na je kredietaanvraag. 

VvE

Als je eigenaar bent van een appartement dan ben je veelal aangesloten bij een VvE. VvE staat voor Vereniging van Eigenaren. Aan deze vereniging betaal je maandelijks een vergoeding. Deze vergoeding wordt servicekosten genoemd en is een spaarpot voor de VvE. Vanuit deze kas kan onderhoud aan het pand betaald worden. In sommige gevallen zijn de servicekosten inclusief gas en water, deze worden dan door VvE bekostigd en hoef je niet apart te betalen. De hoogte van de VVE-bijdrage heeft geen invloed op je maximale lening. 

Inkomen uit verhuur van onroerend goed

Heb je een tweede woning of meer woningen die je verhuurt? In die situatie mag je de huuropbrengsten meerekenen als inkomen bij het aanvragen van een lening. Dit is positief voor je maximale lening. Voorwaarde is wel dat er voor onbepaalde tijd wordt verhuurd aan een particuliere huurder. Kamerverhuur of verhuur van zakelijk onroerend goed zijn uitgesloten.

Als er nog wel hypotheek wordt betaald voor deze woningen dan worden deze hypotheeklasten verrekend met de huuropbrengsten. Voordat je geld kunt lenen moet je met documenten aantonen dat de huuropbrengsten een structureel karakter hebben.

Auto en lening afsluiten

Autolasten

Bij het berekenen van je maximale lening worden ook je autokosten meegenomen. Dit geldt voor zowel private lease als het privé rijden met een zakelijke auto. Ook wanneer je een eigen auto bezit heb je maandelijkse kosten als de verzekering en wegenbelasting. Becam houdt hier rekening mee bij het afsluiten van de lening.

Autolease kosten

Als er sprake is van een lopende autolease overeenkomst, dan moet met deze last rekening worden gehouden voor de maximale lening. Afhankelijk van de hoogte van de leaseovereenkomst wordt een bedrag gereserveerd voor de afbetaling van de autolease. Dit gereserveerde bedrag wordt meegewogen bij het afsluiten van de nieuwe lening.

Maximale lening met alimentatie en kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvang is bepaald niet gratis. Je betaalt kosten aan het kinderdagverblijf of oppas aan huis. Dit heeft gevolgen voor je maximale lening. Afhankelijk van de hoogte van je inkomen krijg je mogelijk een compensatie van de overheid, de zogenaamde kinderopvangtoeslag. Bij het bepalen van de toeslag wordt uitgegaan van de netto kosten voor de kinderopvang. Deze netto opvangkosten worden door de kinderopvangtoeslag in mindering gebracht op de kosten voor de kinderopvang. 

Bij het afsluiten van een lening is ook van belang hoe oud de kinderen zijn. Oudere kinderen brengen namelijk hogere kosten met zich mee dan jongere kinderen. Hier wordt rekening mee gehouden als je geld wilt lenen. Onze kredietspecialisten zullen na je aanvraag bepalen welk bedrag maandelijks gereserveerd moet worden voor de kinderopvang.

Kinderalimentatie

Bij kinderen uit een vorige relatie kan er sprake zijn van kinderalimentatie. Als je kinderalimentatie betaalt, dan telt dit volledig als last mee bij het berekenen van je maximale lening. Het kan natuurlijk ook zijn dat je juist kinderalimentatie ontvangt. In dat geval kan dit inkomen onder voorwaarden meetellen als je geld wilt lenen. 

Partneralimentatie

Voor het betalen van partneralimentatie geldt dat deze last volledig meetelt bij het berekenen van je maximale lening. Omdat de partneralimentatie een bruto uitkering is aan de ex-partner, mag het belastingvoordeel bij het afsluiten van de lening als inkomen worden meegerekend. Wel is dit belastingvoordeel gemaximaliseerd op 37,05%.

En ontvang je partneralimentatie, dan kun je de alimentatie als inkomsten meerekenen voor de lening. De voorwaarde is wel dat de looptijd van de lening niet langer mag zijn dan de periode dat je de alimentatie ontvangt.

Geld lenen met andere leningen 

Duo lening

Een Duo lening is een opgebouwde lening door gemaakte studiekosten. In de periode dat wordt gestudeerd kan er maandelijks een bedrag worden geleend. De studieschuld die wordt opgebouwd bestaat uit een deel studievoorschot. Dit voorschot wordt kwijtgescholden na het succesvol afronden van de studie. Een gedeelte van de Duo lening moet worden afgelost. Deze aflossing gaat maandelijks en moet als extra last worden meegenomen bij het berekenen van de maximale lening.

Is de Duo lening wel opgebouwd maar nog niet worden afgelost? Dan wordt er – afhankelijk of de lening in het oude leningstelsel vóór 1 juli 2015 is opgebouwd of daarna – een bepaald percentage gereserveerd als last. Voor Duo leningen geldt 1 uitzondering. Als de Duo lening nog maximaal 6 maanden loopt, hoeft er geen rekening te worden gehouden met de maandlast bij het afsluiten van een nieuwe lening.

Onderhandse lening

Heb je geld geleend van familie of vrienden en is de looptijd langer dan 6 maanden? Houd er rekening mee dat de maandelijkse aflossing als last wordt meegerekend voor je maximale lening.

Betalingsregelingen

Bij een betalingsachterstand kan er vaak een regeling worden getroffen met de partij waar de achterstand loopt. Heb je bijvoorbeeld een achterstand in het betalen van de energierekening? In overleg kun je een betalingsregeling treffen, zodat je over een afgesproken periode de opgelopen achterstand weer helemaal inloopt. Deze afbetalingsverplichting wordt als last meegerekend voor je maximale nieuwe lening. Daarnaast moet je aantonen dat de achterstanden een incident zijn en niet structureel.

Betalingsregeling Belastingdienst

Heb je onterecht een toeslag of uitkering ontvangen en moet je deze terugbetalen aan de Belastingdienst? In dat geval kun je een betalingsregeling treffen met de Belastingdienst. Bij het aanvragen van een lening moet je de betalingsregeling met de Belastingdienst kunnen aantonen. Dit document heb je van de Belastingdienst gekregen bij de start van de regeling.

Overig 

Inkomen uit levensverzekeringen

Bij een inkomen uit een levensverzekering heb je gedurende een lange periode vermogen opgebouwd dat op een bepaald moment uitgekeerd wordt. Vaak stemmen mensen deze uitkering af op de pensioengerechtigde leeftijd, zodat zij naast de AOW uitkering en mogelijk pensioen nog een extra inkomen hebben. 

Ontvang je een uitkering uit een opgebouwde lijfrente en kan je aantonen dat deze uitkering gegarandeerd levenslang of voor een bepaalde periode loopt? Dit inkomen telt mee bij het berekenen van je maximale lening.

Berekenen van vaste lasten

Bij het berekenen van je maximale lening zijn naast het inkomen ook andere vaste lasten van belang. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor zorg of andere structurele extra kosten die je in jouw situatie maakt. In overleg met de kredietspecialist van Becam zal worden geïnventariseerd wat deze kosten zijn en hoe hier rekening mee moet worden gehouden voor de berekening van te verstrekken lening.

Via Becam bereken je eenvoudig je maximale lening met onze rekenmodule. Per april passen we de module aan naar de nieuwe maatstaf. Zo weet je altijd wat de laagste rente is als je geld wilt lenen.

Jeroen Uppelschoten

Jeroen is een van de vennoten en financieel expert binnen Becam.nl. Hij is materie deskundige en houdt zich graag bezig met het optimaliseren van de processen om klanten zelfstandig te laten lenen. Daarnaast stuurt Jeroen het team aan van financieel experts om zo alle klanten snel aan een voordelige offerte te helpen. En dat alles volledig online.

“Wij streven naar een leenmarkt waarbij alle consumenten zelfstandig keuzes kunnen maken met betrekking tot het lenen van geld. Door onze volledige online processen en beveiligde mijn-omgeving kunnen klanten lenen tegen de laagste rentetarieven in de markt”

“Een beter aanbod dan je huisbank? Dat is mijn uitdaging en die ga ik graag aan”

Werkt in de financiële dienstverlening sinds 2000
Functie Directeur en expert lenen
Opleidingen HBO & relevante vakdiploma’s waaronder consumptief krediet en hypotheken.
Specialisatie Geld lenen en hypotheken
Hobby’s Koken en Wielrennen

Email adres: jeroen@becam.nl