Geld lenen; welke stukken moet ik aantonen?

zondag 26 juli, 2020 Stukken aantonen

Je wilt graag een nieuwe lening afsluiten of je dure lening oversluiten naar een goedkopere lening, maar wat komt daar allemaal bij kijken? Wij horen regelmatig dat consumenten hun dure lening graag willen oversluiten maar uiteindelijk de stap niet nemen. Een veel gehoorde reden is dat ze een administratieve rompslomp verwachten, hierdoor sluiten ze uiteindelijk niet over en blijven met een dure lening zitten. Dit is onterecht en onnodig.

Het is overzichtelijk!

Is het lenen van geld dan echt zo omslachtig en kost het mij veel tijd? Het antwoord is nee, met de geautomatiseerde werkwijze van Becam kan dit tegenwoordig relatief eenvoudig! Om een lening over te sluiten moeten er uiteraard documenten worden aangetoond, maar dit is erg overzichtelijk. Bovendien zorgt Becam ervoor dat de administratie met de oude geldverstrekker (de huidige lening) wordt afgehandeld.

Welke stukken moet ik aantonen? 

Om een nieuwe lening af te sluiten of je lopende lening over te sluiten heeft Becam de volgende documenten nodig:

  • Kopie van je legitimatiebewijs
  • Recente salarisstrook
  • Bankafschrift van de afgelopen maand met daarop de bij- en afschrijvingen

Waarom zijn deze documenten nodig?

Een kopie legitimatiebewijs is nodig om vast te stellen dat jij daadwerkelijk degene bent die de lening aanvraagt. Daarnaast wordt gecontroleerd of de handtekening onder de leningovereenkomst gelijk is aan de handtekening op het legitimatiebewijs. Zo kan identiteitsfraude worden voorkomen.

Een salarisstrook is nodig om het inkomen te kunnen bepalen. Wat is de hoogte van het vaste inkomen? Daarnaast blijkt uit een loonstrook of er nog extra inkomsten zijn die meegerekend kunnen worden voor de leningberekening. Onder extra inkomen valt bijvoorbeeld overwerk, toeslagen, een bonus, provisie of eindejaarsuitkering.

Een bankafschrift waarop van een gehele maand bij- en afschrijvingen staan is nodig om te zien of het gehele inkomen wordt gestort op de bankrekening en er bijvoorbeeld geen sprake is van loonbeslag. Ook blijkt uit het bankafschrift of er geen achterstanden zijn, of dat er vorderingen zijn die via een incassobureau worden geïncasseerd.

Zijn er nog meer stukken nodig?

Naast de bovenstaande documenten zijn er in sommige gevallen nog andere gegevens nodig. Als je een lening wilt oversluiten dan hebben wij een recent overzicht nodig van de bank of maatschappij waar je lening nu loopt, op dit overzicht staat de hoogte van de resterende lening. Die kun je eenvoudig per email opvragen.

Daarnaast kan er soms nog een extra document nodig zijn, maar dit is afhankelijk van de situatie. Denk hierbij aan een arbeidsovereenkomst als je een contract voor bepaalde tijd hebt. Of een echtscheidingsconvenant als je eerder gehuwd bent geweest en er nog alimentatieverplichtingen zijn.

Door Becam wordt je erop gewezen wat er nog extra nodig mocht zijn.

Veilige verwerking

Als klant krijg je bij Becam toegang tot je eigen Mijn-omgeving. Hier zet Becam een overzicht van de documenten die nodig zijn. Vervolgens kun je deze gemakkelijk uploaden. Omdat de Mijn-omgeving extra is beveiligd worden de persoonlijke documenten zorgvuldig en veilig aangeleverd bij Becam.

Jeroen Uppelschoten

Jeroen is een van de vennoten en financieel expert binnen Becam.nl. Hij is materie deskundige en houdt zich graag bezig met het optimaliseren van de processen om klanten zelfstandig te laten lenen. Daarnaast stuurt Jeroen het team aan van financieel experts om zo alle klanten snel aan een voordelige offerte te helpen. En dat alles volledig online.

“Wij streven naar een leenmarkt waarbij alle consumenten zelfstandig keuzes kunnen maken met betrekking tot het lenen van geld. Door onze volledige online processen en beveiligde mijn-omgeving kunnen klanten lenen tegen de laagste rentetarieven in de markt”

“Een beter aanbod dan je huisbank? Dat is mijn uitdaging en die ga ik graag aan”

Werkt in de financiële dienstverlening sinds 2000
Functie Directeur en expert lenen
Opleidingen HBO & relevante vakdiploma’s waaronder consumptief krediet en hypotheken.
Specialisatie Geld lenen en hypotheken
Hobby’s Koken en Wielrennen

Email adres: jeroen@becam.nl