Wat gebeurt er als je op de zwarte lijst staat?

vrijdag 1 december, 2023

Om fraude, oplichting of witwaspraktijken te voorkomen, kunnen kredietverstrekkers een ‘zwarte lijst’ raadplegen. Op deze lijst staan mensen die van dergelijke praktijken verdacht worden. Dit wordt door financiële instellingen ook wel het Extern Verwijzingsregister (EVR) genoemd. Een registratie in het EVR kan vergaande gevolgen hebben. 

De zogenaamde zwarte lijst is er om financiële instellingen te behoeden dat zij ook slachtoffer worden van fraude of oplichting. Net zoals wordt gecontroleerd of je voldoende inkomen hebt voor het afsluiten van een lening, controleert de kredietverstrekker ook of jij niet op de zogenoemde zwarte lijst staat. Is dat wel het geval, dan heb je mogelijk een probleem als je geld wilt lenen.

Gevolgen als je op de zwarte lijst staat

Een registratie op de zwarte lijst heeft langdurige en vergaande gevolgen. De maximale duur voor een EVR-registratie is 8 jaar. In die periode wordt het lastig of zelfs onmogelijk om een lening of ander financieel product af te sluiten. De beperking geldt dus ook voor financiële producten als verzekeringen en hypotheken. Zelfs het openen van een nieuwe bankrekening kan lastig worden.

Zo kom je op de zwarte lijst

Een registratie op de zwarte lijst is één van de zwaarste maatregelen die financiële instellingen kunnen nemen. Je komt er niet zomaar op terecht. Je wordt pas in het EVR opgenomen als voldoende vast staat dat je een bedreiging vormt voor de organisatie, hun klanten of de integriteit van de financiële sector. Alleen een verdenking is echter niet voldoende. Het moet min of meer te bewijzen zijn dat jij hierbij betrokken bent of was.

Daarnaast wordt ook rekening gehouden met jouw belangen en persoonlijke omstandigheden voordat je op de zwarte lijst komt. In bepaalde situaties wordt gekeken of andere, minder verstrekkende, maatregelen voldoen. Pas als de belangen voor andere financiële instellingen zwaarder wegen dan jouw persoonlijke belangen, krijg je een plek op de zwarte lijst.

Hoe kom je van de zwarte lijst af?

Kom je op de zwarte lijst te staan, dan kun je hier uiteraard bezwaar tegen maken. Maak bijvoorbeeld duidelijk dat jouw belangen zwaarder wegen dan die van de financiële instelling(en). Kan je dit voldoende aannemelijk maken? Mogelijk wordt de registratie verkort of ongedaan gemaakt.

Je kunt om te beginnen bezwaar maken bij de financiële instelling die jou op de lijst heeft geplaatst. Mocht dat niet helpen, dan kun je aankloppen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Een vervolgstap is de gang naar de rechtbank. Reken hierbij wel op de nodige kosten, zeker als je een advocaat in de hand neemt om jouw belangen te verdedigen.

Een vermelding op de zwarte lijst kan vergaande gevolgen hebben voor jouw financiële situatie. Zo wordt het lastig om bijvoorbeeld een lening af te sluiten. Gelukkig plaatsen bedrijven je niet zonder aanleiding op de lijst. Zolang je naar eer en geweten handelt, is de kans klein dat je met de zwarte lijst te maken krijgt.

Jeroen Uppelschoten

Jeroen is een van de vennoten en financieel expert binnen Becam.nl. Hij is materie deskundige en houdt zich graag bezig met het optimaliseren van de processen om klanten zelfstandig te laten lenen. Daarnaast stuurt Jeroen het team aan van financieel experts om zo alle klanten snel aan een voordelige offerte te helpen. En dat alles volledig online.

“Wij streven naar een leenmarkt waarbij alle consumenten zelfstandig keuzes kunnen maken met betrekking tot het lenen van geld. Door onze volledige online processen en beveiligde mijn-omgeving kunnen klanten lenen tegen de laagste rentetarieven in de markt”

“Een beter aanbod dan je huisbank? Dat is mijn uitdaging en die ga ik graag aan”

Werkt in de financiële dienstverlening sinds 2000
Functie Directeur en expert lenen
Opleidingen HBO & relevante vakdiploma’s waaronder consumptief krediet en hypotheken.
Specialisatie Geld lenen en hypotheken
Hobby’s Koken en Wielrennen

Email adres: jeroen@becam.nl