Wat gebeurt er als ik mijn lening niet op tijd kan terugbetalen?

dinsdag 23 mei, 2023

Een dure maand of een financiële tegenvaller? Het kan iedereen overkomen. Mogelijk kun je hierdoor jouw lening tijdelijk niet terugbetalen. Dit is echter wel een verplichting die je na moet komen. Trek zo snel mogelijk aan de bel als het terugbetalen van een lening even niet lukt. Doe je dit niet, dan kunnen de gevolgen groot zijn.

Kun jij je lening (tijdelijk) niet terug betalen? Neem zo snel mogelijk contact op met je geldverstrekker. Wanneer de betalingsproblemen zich nog opstapelen, is een passende oplossing vaak snel gevonden. In overleg tussen jou en de geldverstrekker wordt gekeken hoe de lening toch terugbetaald kan worden. Of en welke betalingsregeling je kunt treffen verschilt per geldverstrekker en per situatie. Een betalingsregeling is over het algemeen maatwerk.

Ik kan mijn lening niet op tijd terugbetalen. Wat nu?

In de algemene voorwaarden van de kredietovereenkomst staan bepalingen over de gevolgen van een betalingsachterstand. Deze stappen kan de geldverstrekker nemen als jij je lening niet terugbetaalt:

  • De geldverstrekker stuurt je een eerste aanmaning (betalingsherinnering) zodra je op de afgesproken datum niet betaald hebt. Doorgaans wordt gevraagd om binnen veertien dagen de betaling alsnog te voldoen.
  • Blijft je reactie op deze herinnering uit, dan volgt een tweede aanmaning.
  • Wanneer ook dan de betaling uitblijft, ontvang je een derde brief waarin je in gebreke wordt gesteld. In deze brief staat wat er gebeurt als je in gebreke blijft en dus niet overgaat tot betaling. Zo kan de geldverstrekker een deurwaarder of incassobureau inschakelen om de achterstand te innen. De kosten hiervan zijn voor jouw rekening en kunnen hard oplopen.
  • Zorg je na de derde brief niet bijtijds voor de betaling? Je raakt in verzuim. Vanaf dat moment kan de geldverstrekker een vertragingsrente in rekening brengen. Je kunt deze rente zien als een boete voor de te late betaling. Bij verzuim kan de geldverstrekker de verschuldigde bedragen overdragen aan een incassobureau of deurwaarder.
  • In sommige gevallen kan de totale schuld vervroegd opeisbaar worden gesteld. In dat geval moet je de volledige lening direct terugbetalen. Dit kan de geldverstrekker alleen doen onder bepaalde voorwaarden.
  • In het uiterste geval kan een deurwaarder beslag leggen op jouw eigendommen. Die worden vervolgens verkocht om de openstaande af te lossen.

Goed communiceren is belangrijk na het oplopen van een betalingsachterstand. Uiteindelijk hebben de geldverstrekker en jij hetzelfde doel, namelijk het oplossen van de problemen met de betaling. Met het maken van duidelijke afspraken over het inlossen van de schuld kun je erger voorkomen. Uiteraard is het aan jou om je vervolgens aan de overeengekomen betalingsregeling te houden. Op de website van het Nibud en ook bij de AFM vindt je ook meer informatie over het omgaan met schulden en betalingsproblemen.

Kan ik een maand overslaan met terugbetalen?

Als je een keer niet in staat bent om het maandbedrag niet te betalen, dan is dat bij veel geldverstrekkers niet direct een probleem. Laat het in ieder geval wel weten. Houd er ook rekening mee dat je de maand daarop de kosten wel weer inloopt. Wil je zeker weten wat er gebeurt als je één keer jouw lening niet kunt terugbetalen? Neem dan contact op met je geldverstrekker.

Bij sommige leningen kun je er één keer per kalender voor kiezen om een maandelijkse betaling uit te stellen. In dat geval wordt de looptijd van de lening langer. De verschuldigde rente van de overgeslagen maand wordt opgeteld bij de openstaande schuld. Lang niet elke geldverstrekker biedt deze optie aan. Kijk dus goed naar de voorwaarden van jouw lening.

Lening niet terugbetalen lukt me helemaal niet

Lukt het ondanks mogelijke regelingen met de geldverstrekker niet om de lening terug te betalen of de afspraken na te komen? Dan kom je wellicht in aanmerking voor schuldsanering. Samen kijk je met de schuldeiser(s) en een schuldhulpverlener naar de mogelijkheden om de financiële problemen te verlichten en verdere problemen te voorkomen. Dit heet het zogenaamde minnelijke traject. Hieraan deelnemen is doorgaans niet verplicht maar kan wel verstandig zijn.

Schuldsanering

Mocht het minnelijke traject niets opleveren omdat de schuldeiser(s) het niet eens zijn met de oplossing, dan kun je wettelijke schuldsanering aanvragen bij de rechter. De rechter beslist of en hoelang iemand gebruik mag maken van de sanering. Schuldsanering duurt maximaal drie jaar. Wanneer je in die periode voldoet aan de opgelegde (strenge) regels, start je na drie jaar met een schone lei. Overige openstaande schulden worden dan kwijtgescholden. Het is goed om je te realiseren dat de schuldsanering geen ruimte laat voor luxe of spontane uitgaven. Het budget is minimaal en spontane uitgaven zitten er niet in.

Mogelijke gevolgen betalingsachterstand

Los van het eerder genoemde incassotraject kan je imago van betrouwbare betaler schade oplopen. Vanaf een betalingsachterstand van twee maanden wordt in het BKR-register een melding gemaakt. Er komt een code (A) achter de lening te staan. Bij herstel van de achterstand wordt er een H toegevoegd. Deze codes blijven vijf jaar lang zichtbaar. Wil je vervolgens een nieuwe persoonlijke lening of hypotheek afsluiten? De geldverstrekker zal extra alert zijn op de risico’s. Het mogelijke gevolg is dat je een hogere rente betaalt of zelfs helemaal geen lening kunt afsluiten. Het laatste valt in de praktijk mee als je hebt aangetoond dat de betalingsachterstand van tijdelijke aard was.

Jeroen Uppelschoten

Jeroen is een van de vennoten en financieel expert binnen Becam.nl. Hij is materie deskundige en houdt zich graag bezig met het optimaliseren van de processen om klanten zelfstandig te laten lenen. Daarnaast stuurt Jeroen het team aan van financieel experts om zo alle klanten snel aan een voordelige offerte te helpen. En dat alles volledig online.

“Wij streven naar een leenmarkt waarbij alle consumenten zelfstandig keuzes kunnen maken met betrekking tot het lenen van geld. Door onze volledige online processen en beveiligde mijn-omgeving kunnen klanten lenen tegen de laagste rentetarieven in de markt”

“Een beter aanbod dan je huisbank? Dat is mijn uitdaging en die ga ik graag aan”

Werkt in de financiële dienstverlening sinds 2000
Functie Directeur en expert lenen
Opleidingen HBO & relevante vakdiploma’s waaronder consumptief krediet en hypotheken.
Specialisatie Geld lenen en hypotheken
Hobby’s Koken en Wielrennen

Email adres: jeroen@becam.nl