Kun je een BKR-registratie laten verwijderen?

dinsdag 1 augustus, 2023

Een registratie bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) hoeft lang niet altijd een probleem te zijn. Een negatieve BKR-registratie kan wel vervelende gevolgen hebben. Zo kan het lastig zijn een nieuwe lening of hypotheek aan te vragen. In sommige gevallen kun je een negatieve BKR-registratie laten verwijderen. Lees meer over de manier waarop en maak gebruik van onze voorbeeldbrief.

De meeste leningen boven de € 250, die langer lopen dan een maand, worden geregistreerd bij het BKR. Een BKR-registratie kan bijvoorbeeld ook gelden voor een mobiele telefoon die je via een abonnement koopt. Zolang je je aan de afspraken van de lening houdt is er in principe niets aan de hand. Er is dan sprake van een positieve BKR-registratie. Kredietverstrekkers kunnen dan zien dat jij verantwoord met je leningen omgaat.

Een negatieve BKR-registratie

Een negatieve BKR-registratie krijg je vaak als er iets gebeurd is tijdens de looptijd van het krediet. Bijvoorbeeld als je achterloopt met betalen (vaak langer dan twee maanden) of als je een aflossingsregeling hebt afgesproken nadat er een betalingsachterstand is ontstaan. Bij een negatieve BKR-registratie komt er een code achter de lening te staan. Die code geeft de exacte reden aan voor de BKR-registratie. Op de BKR site zie je wat alle codes betekenen.

BKR-registratie blijft 5 jaar staan

Heb jij je lening volledig afgelost? De registratie hiervan wordt niet direct verwijderd uit het BKR-register. Deze blijven 5 jaar lang staan. Dit geldt ook voor de codes achter de lening. Heb jij in het verleden een betalingsachterstand gehad (code A), maar is deze daarna hersteld (code H)? In die situatie blijft in het register zowel code A als code H staan. Deze gegevens blijven bewaard omdat uit de praktijk blijkt dat mensen met betaalproblemen relatief vaak opnieuw in de problemen komen.

Een negatieve BKR-registratie heeft vaak nadelige gevolgen. Wil jij bijvoorbeeld een nieuwe lening of hypotheek afsluiten? Dan zijn veel geldverstrekkers hier terughoudend in vanwege de negatieve BKR-registratie. Wil je dat de registratie wordt aangepast of eerder dan die vijf jaar wordt verwijderd? Dan moet je zelf actie ondernemen. Het (eerder) verwijderen van een registratie is vaak lastig. Onderstaand volgt een stappenplan dat de kans op een verwijdering verhoogt.

Stappenplan verwijderen BKR-registratie

Het verwijderen of aanpassen van een BKR-registratie is niet eenvoudig. Reken erop dat er veel tijd in gaat zitten. Het kan helpen om een gespecialiseerd bureau in te schakelen dat vaker verzoeken tot verwijdering doet. Het uitbesteden kost wel het nodige en goede afspraken zijn onmisbaar. Bovendien heb je ook dan geen garantie dat het een bedrijf lukt om jouw BKR-registratie te laten verwijderen. Maak voor jezelf dus de overweging of je zelf aan de slag gaat of dat je het aan anderen overlaat. Doe je het zelf, volg dan de onderstaande stappen:

 1. Het BKR-overzicht opvragen
  Begin met het opvragen van je BKR-registratie(s). Dit kun je doen via de website van het BKR. Het opvragen van een BKR-overzicht kun je eenvoudig zelf doen en is gratis.
 2. Verdiep je in de BKR-coderingen en het BKR-reglement
  Elke codering heeft een eigen betekenis en zwaarte. Het is goed om je te verdiepen in de coderingen die aan jouw BKR-registratie zijn gekoppeld. Ga ook na of deze coderingen terecht zijn. Informatie hierover kun je terugvinden in het BKR-reglement. Houd hierbij het reglement aan dat hoort bij het jaar waarin je krediet is ingegaan.
 3. Controleer of er fouten zijn gemaakt
  Op basis van bovenstaande informatie kun je nagaan of er fouten zijn gemaakt. Bijvoorbeeld het invullen van een verkeerde datum of fouten bij het updaten van coderingen. Een fout kan soms leiden tot het verwijderen van een codering
 4. Onderbouw je kredietwaardigheid
  Breng je financiële situatie goed in kaart en kijk wat je huidige financiële draagkracht is. Maak een overzicht van je totale inkomen, je vaste lasten en jouw vermogen / bezittingen. Maak ook een tijdlijn met je eerdere betalingen en blik alvast vooruit op de toekomst. Bedenk daarbij hoe jij je lasten in de toekomst kunt dragen.
 5. Onderzoek de jurisprudentie
  Jurisprudentie draait om uitspraken die de rechter eerder al eens gedaan heeft over bepaalde onderwerpen. Kijk in eerdere uitspraken van rechters wat motieven waren om een BKR-registratie te laten verwijderen. Uitspraken hierover kun je onder andere lezen op uitspraken.rechtspraak.nl. Dit is echter een lastige stap. Niet alle uitspraken zijn in jouw situatie even relevant. Jurisprudentie kan je wel een idee geven in welke gevallen verwijdering kans van slagen heeft.Je kunt ook het uitsprakenregister van het klachteninstituut Kifid raadplegen. Dit valt echter niet onder ‘echte’ jurisprudentie omdat het geen uitspraken van een rechter zijn. Toch kunnen ook de uitspraken van het Kifid je een idee geven of jouw bezwaar kans van slagen geeft. En vooral ook op welke gronden dit al dan niet lukt.
 6. Maak een belangenafweging
  Bedenk in hoeverre jouw belang zwaarder weegt dan het belang van een kredietregistratie. Deze afweging zie je ook vaak terug in eerdere uitspraken van rechters over de verwijdering van een BKR-registratie. Zorg dus voor een goede onderbouwing van jouw verzoek.
 7. Stel bezwaarschrift op
  Op basis van bovenstaande gegevens kun je een bezwaarschrift opstellen. Probeer je aan de feiten te houden. Een al te sentimenteel verhaal met weinig feitelijke informatie maakt weinig kans. Onderbouw je verzoek met dus met feiten en bevindingen uit de eerdere stappen. Neem in het bezwaarschrift in ieder geval de volgende punten op:
  • De betreffende kredietovereenkomst
  • Leg uit waarom je het oneens bent met de registratie. Benoem bijvoorbeeld de eventuele fouten die gemaakt zijn.
  • Leg uit wat de gevolgen van de BKR-registratie voor jou zijn. Maak duidelijk waarom jouw belangen zwaarder wegen dan die van de registratie.
  • Maak duidelijk waarom jij wel kredietwaardig bent. Gebruik betaalbewijzen of de tijdlijn die je huidige financiële situatie weergeeft.

Bezwaarschrift naar kredietverstrekker en niet naar het BKR

Na het opstellen van het bezwaarschrift dien je deze te versturen naar de kredietverstrekker waarvan je wilt dat de registratie wordt aangepast of verwijderd. De kredietverstrekker laat het krediet namelijk registreren bij het BKR. Het BKR zorgt alleen voor het overzicht maar is niet de aanleiding voor de BKR-registratie.

Afwijzing? Ga naar het Kifid of de rechter

Laat de kredietverstrekker niets van zich weten of heb je een afwijzing gekregen voor de verwijdering van je BKR-registratie? Dan kun je een klacht indienen bij het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). Na het ontvangen van de afwijzingsbrief heb je hier drie maanden de tijd voor. Heeft de geldverstrekker niets van zich laten horen? Dan heb je een jaar de tijd. Lees hier meer hoe je een klacht in kunt dienen bij het Kifid.

Je kunt er ook voor kiezen om naar de rechter te gaan. Een rechtszaak is echter niet gratis. Heeft de verwijdering haast? Dan kun je ook via een kort geding vragen om een aanpassing van de BKR-registratie. Hiervoor moet je wel een advocaat in de arm nemen, wat doorgaans ook niet goedkoop is.

Hoelang duurt de verwijdering van een BKR-registratie

Standaard wordt een BKR-registratie verwijderd 5 jaar nadat de kredietovereenkomst is beëindigd. Hoelang het duurt voordat een kredietverstrekker reageert op je verzoek tot verwijdering of aanpassing van de BKR-registratie, is sterk afhankelijk van de kredietverstrekker zelf

Wanneer je een klacht bij het Kifid indient, krijg je doorgaans binnen zeven dagen te horen of je klacht in behandeling wordt genomen. Wanneer dit het geval is, probeert het Kifid de klacht binnen 200 dagen af te handelen.

Het verwijderen van een negatieve BKR-registratie is niet eenvoudig, maar zeker mogelijk in bepaalde situaties. Zorg voor een goede voorbereiding en volg de stappen uit dit stappenplan. Zie je op tegen het schrijven van een verzoek tot verwijdering? Met deze voorbeeldbrief helpen we je op weg. Voeg in de brief alle informatie toe die in jouw geval van toepassing is.

Jeroen Uppelschoten

Bronnen en expertise

Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

Informatie gecontroleerd door expert

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Jeroen Uppelschoten. Jeroen is financieel expert en stuurt het team aan van financieel professionals om zo alle klanten snel aan een voordelige offerte te helpen.