Geld lenen met een uitkering

Geen inkomsten uit een dienstbetrekking maar heb je een uitkering? Een veelgestelde vraag is dan: kun je geld lenen met een uitkering? Vaak zijn kredietverstrekkers hier wat terughoudend in. Toch hangt het helemaal van het type uitkering af. In een aantal gevallen kun je namelijk wél geld lenen, op deze pagina lees je hoe.

Verschillende typen uitkeringen

De ene uitkering is de ander niet. Zo is er de werkloosheidsuitkering, de Wajong uitkering maar ook de AOW. Vaak wordt gedacht dat een geldlening met een uitkering niet mogelijk is, maar dit klopt niet altijd. Ondanks dat kredietverstrekkers de voorkeur geven aan een vast inkomen, zijn er zeker mogelijkheden wanneer je alleen een uitkering hebt.

Omdat er verschillende typen uitkeringen zijn, bekijken we per uitkering of je geld kunt lenen.

Geld lenen met een WW uitkering

De meest bekende uitkering is de werklozenuitkering oftewel de WW uitkering. Deze uitkering duurt maximaal 24 maanden. Dit is afhankelijk van het arbeidsverleden en over hoeveel uur je SV loon hebt ontvangen. Hoe zit het met een lening in combinatie met een werklozenuitkering? Omdat de uitkering maximaal 24 maanden duurt, vormt de beperkte duur van het inkomen een risico. Er bestaat de kans is dat na beëindiging van de uitkering de lening niet kan worden terugbetaald. Hierdoor is geld lenen met alleen een WW uitkering niet mogelijk.

Geldlening met een AOW/pensioenuitkering

De AOW vormt het basispensioen. Mogelijk ontvang je nog aanvullend pensioen, afhankelijk van opbouw in het verleden. Met een AOW ben je verzekerd van toekomstig inkomen. Hierdoor wordt de AOW uitkering meegerekend voor het afsluiten van een geldlening. De hoogte van de lening is afhankelijk van de woonlasten en andere lasten, maar natuurlijk ook van het leendoel. Bij Becam heb je in ieder geval de mogelijkheid om met een AOW geld te lenen met de seniorenlening.

Uitkeringen: de bijstand

Zonder eigen inkomen of recht op een andere uitkering kom je in aanmerking voor een bijstandsuitkering. De hoogte van de bijstandsuitkering bedraagt 70% van het nettominimumloon (alleenstaande) tot 100% (gehuwd of samenwonend). Dit inkomen  wordt door financieringsmaatschappijen niet meegenomen voor het afsluiten van een lening. Geld lenen met een bijstandsuitkering is helaas niet mogelijk.

Wajonguitkering en lenen

Jong gehandicapten ontvangen een Wajong uitkering. Hierbij de hoogte van de uitkering vast, bovendien is ook duidelijk dat je over langere periode een uitkering ontvangt. Omdat het hier om een stabiele uitkering gaat, nemen kredietverstrekkers dit vaak mee bij de berekening voor een geldlening.

WIA uitkeringen, hoe zit het daarmee?

Mensen met een chronische aandoening of ziekte komen in aanmerking voor een WIA uitkering. Bij deze uitkeringsvorm geldt dat het ligt aan de persoonlijke situatie, is net als de uitkering vrij stabiel. Dan zal de geldverstrekker dit zien als een stabiel inkomen en meenemen bij de beoordeling van de lening. In dat geval zijn er mogelijkheden. Maar om hier zeker van te zijn moet de bank alle gegevens zelf beoordelen.

Tips met betrekking tot geld lenen met een uitkering

Er zijn verschillende leenvormen, waarbij de persoonlijke lening en een doorlopend krediet het populairst zijn. Wil je geld lenen met een uitkering, dan is de persoonlijke lening de meest gekozen vorm. Deze leenvorm heeft namelijk een vaste rente en looptijd. Zo weet je elke maand exact wat je terugbetaalt, wel zo prettig.

Met de persoonlijke lening ontvang je het leenbedrag in één keer op je rekening. Handig voor de aanschaf van een auto, motor, verbouwing of misschien wel die lang gedroomde vakantie. Denk je in de toekomst vaker geld nodig te hebben? Dan is er het doorlopend krediet. Bij deze kredietvorm zijn reeds afgeloste bedragen opnieuw opneembaar. Mogelijk is het doorlopend krediet in combinatie met een uitkering niet altijd mogelijk. Becam bepaalt of je hier toch voor in aanmerking komt.

Naast uitkering ook een inkomen

Heb je naast je uitkering ook nog een inkomen, bijvoorbeeld uit loondienst of als zelfstandige? Neem dit altijd in de berekening voor een lening mee. Kijk ook eens naar het inkomen van je partner: ook dit inkomen telt mee! Je ziet, geld lenen met bepaalde uitkeringen behoort tot de mogelijkheden.

Vrijblijvende offerte aanvragen