Welke toeslagen en bonussen tellen mee voor je maximale lening?

donderdag 20 juli, 2023 welke toeslagen en bonussen tellen mee voor je maximale lening

Wat telt mee voor je maximale lening?

Niet iedereen krijgt iedere maand hetzelfde op zijn rekening aan inkomen. Zo kan je naast een vast maandsalaris ook een onregelmatigheidstoeslag, 13e maand of ander soort bonus ontvangen. Misschien is daar geen sprake van maar heb je wel recht op bijvoorbeeld huurtoeslag. Deze inkomsten hebben invloed op je maximale lening. We zetten op een rij wat het effect van onregelmatig inkomen is als jij geld wilt lenen.

Toeslagen kunnen meetellen als inkomen om te bepalen wat jouw maximale lening kan zijn. Dit hangt af van welke toeslag het is en hoe regelmatig je dit krijgt. Toeslagen die je regelmatig ontvangt worden berekend als inkomen en tellen dus mee voor je maximale lening. 

Welke toeslagen tellen mee als mijn inkomen?

Er zijn verschillende toeslagen en bonussen die mee kunnen tellen als je inkomen. Ga je jouw inkomen berekenen om te ontdekken wat je maximale lening is, of wil je weten wat jouw toetsingsinkomen is? Voor deze berekeningen zijn verschillende voorwaarden, in dit artikel bespreken wij welke toeslagen meetellen om je inkomen te berekenen voor een maximale lening.

Ieder jaar wordt de VFN norm aangepast. Deze VFN norm bepaalt hoe geldverstrekkers jouw maximale lening berekenen. Na de wijziging wordt meer gelet op je daadwerkelijke inkomen, waar nu vaker gemiddelden worden aangehouden. Kijk onderstaand op het soort inkomen dat bij jou van toepassing is en lees hoe en in hoeverre het inkomen meetelt voor de maximale lening:

  • Onregelmatigheidstoeslag
  • Inkomen uit bonussen
  • Inkomen uit provisie 
  • Een 13e maand 
  • Een eindejaarsuitkering 
  • Overige toeslagen 
  • Verschillende soorten extra inkomen 

Geld lenen met een onregelmatigheidstoeslag (ORT)

Hierbij gaat het om een toeslag die je als werknemer van je werkgever ontvangt als je op onregelmatige tijden werkt. Denk aan ploegendiensten, avonddiensten of werken in het weekend. Onregelmatigheidstoeslagen komen veel voor in de transportsector, industrieën en de medische sector, maar ook bij overheden zoals de politie. Onregelmatigheidstoeslag wordt ook ploegentoeslag of ORT genoemd. Wanneer je onregelmatige diensten werkt, heb je recht op de extra toeslag als die is afgesproken in een CAO of een arbeidsovereenkomst.  

Misschien vraag je jezelf af in hoeverre een onregelmatigheidstoeslag invloed heeft op je maximale lening. Omdat de inkomsten uit onregelmatigheidstoeslagen structureel worden uitbetaald, mogen die vaak meegerekend worden bij het berekenen van je maximale lening. Je moet voor het afsluiten van de lening kunnen aantonen dat je de toeslag ontvangt. Dit kan eenvoudig met bijvoorbeeld drie loonstroken over drie verschillende maanden.

Maximale lening met inkomen uit bonussen 

Het inkomen uit bonussen kan vaak worden meegerekend voor de maximale lening. Een voorwaarde is wel dat er sprake is van een structurele bonus. Met andere woorden, de bonus wordt regelmatig uitbetaald. Een kredietspecialist van Becam kan beoordelen of jouw bonus aan deze voorwaarden voldoet bij het afsluiten van een lening.

Een werkgeversverklaring helpt bij het onderbouwen van de regelmaat van een bonusuitkering. In de werkgeversverklaring verklaart de werkgever welk inkomen aan je wordt uitbetaald.

Lening afsluiten met inkomen uit provisie 

In verschillende bedrijfstakken bestaat een deel van het totale inkomen uit provisie. Dit is vooral relevant voor bijvoorbeeld verkopers, accountmanagers of ICT’ers die geld willen lenen. Provisies zijn vaak gebaseerd op verkoopresultaten of het behalen van targets. Vaak zijn provisies maandelijks terugkerende inkomsten waarin in een arbeidsovereenkomst afspraken over zijn gemaakt. Als provisies een structureel karakter hebben kan dit inkomen worden meegerekend bij het berekenen van de maximale lening.  

Geld lenen en een 13e maand 

Een 13e maand is een extra financiële vergoeding die je bovenop je salaris ontvangt. Vaak is een dertiende maand een vast onderdeel van het salaris en is het vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Ook kan het onderdeel van CAO afspraken zijn. Wil je geld lenen, pak dan je loonstroken erbij. Op de meeste loonstroken staat de maandelijkse reservering voor de dertiende maand die uiteindelijk wordt uitbetaald. Een dertiende maand telt volledig mee voor de maximale lening. 

Maximale lening met een eindejaarsuitkering 

Een eindejaarsuitkering is een extra vergoeding die je ontvangt naast je normale salaris. Vaak wordt de eindejaarsuitkering in december of januari door de werkgever uitbetaald. Het kan bij een eindejaarsuitkering gaan om een vast percentage. Een andere optie is een uitkering die afhangt van het behalen van een target of van behaalde bedrijfsresultaten. De exacte afspraken over de eindejaarsuitkering zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of CAO.  

Vaak kan het inkomen van de eindejaarsuitkering worden meegerekend voor de maximale lening. Bij het afsluiten van de lening moet je de vergoeding wel aantonen door middel van de loonstrook, arbeidsovereenkomst of een verklaring van je werkgever. Wanneer de eindejaarsuitkering afhankelijk is van het bedrijfsresultaat wordt dit ook wel winstdeling genoemd, dit inkomen nemen banken voor 75% mee bij het berekenen van de maximale lening. 

Lening afsluiten met overige toeslagen 

Naast onregelmatigheidstoeslagen zijn er nog veel andere toeslagen die mogelijk worden ontvangen. Voorbeelden hiervan zijn garantietoeslag, consignatietoeslag, persoonlijke toeslag of schematoeslag. Ook deze zijn van belang bij geld lenen. Deze toeslagen mogen alleen meetellen voor de maximale lening als aangetoond kan worden dat deze uitslagen structureel worden uitbetaald, ook bij ziekte.

Geld lenen met extra inkomen 

Naast het inkomen uit arbeid, zelfstandig ondernemerschap of een uitkering kunnen er nog andere inkomsten worden meegenomen bij het berekenen van de maximale lening. Het gaat om de volgende inkomsten:

  • Maximale lening en vakantiegeld

De hoogte van het vakantiegeld is minimaal 8 procent van het bruto maandsalaris, tenzij er andere CAO afspraken zijn gemaakt. Vakantiegeld is ook bekend onder de term vakantietoeslag. Het vakantiegeld wordt door de meeste werkgevers uitbetaald in mei of juni. Banken nemen het vakantiegeld als inkomen mee voor de maximale lening.

  • Lening afsluiten met zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een compensatie die mensen met een laag inkomen ontvangen voor de zorgkosten. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van je inkomen en wordt maandelijks door de Belastingdienst uitgekeerd. Dit inkomen mag meetellen voor de maximale lening zolang je het gestructureerd ontvangt.

  • Lenen met huurtoeslag

Huurtoeslag is een compensatie om de huurlasten te betalen. Of je in aanmerking komt voor huurtoeslag is afhankelijk van de hoogte van het inkomen, huurlasten en of je vermogen hebt. Huurtoeslag mag in mindering worden gebracht op het door jou te betalen huurbedrag. Stel je betaalt maandelijks 700 euro aan huur en je ontvangt 200 euro aan huurtoeslag. De bank houdt dan bij het afsluiten van jouw lening rekening met een huurlast van 500 euro. Dat is positief voor je maximale lening. 

Via Becam bereken je eenvoudig je maximale lening met onze rekenmodule. Per april passen we de module aan naar de nieuwe maatstaf. Zo weet je altijd wat de laagste rente is als je geld wilt lenen.  

Heb je nog een andere bron van (aanvullende) inkomsten of grote vaste lasten? Lees hier meer over de gevolgen van de VFN-norm wijziging

Jeroen Uppelschoten

Jeroen is een van de vennoten en financieel expert binnen Becam.nl. Hij is materie deskundige en houdt zich graag bezig met het optimaliseren van de processen om klanten zelfstandig te laten lenen. Daarnaast stuurt Jeroen het team aan van financieel experts om zo alle klanten snel aan een voordelige offerte te helpen. En dat alles volledig online.

“Wij streven naar een leenmarkt waarbij alle consumenten zelfstandig keuzes kunnen maken met betrekking tot het lenen van geld. Door onze volledige online processen en beveiligde mijn-omgeving kunnen klanten lenen tegen de laagste rentetarieven in de markt”

“Een beter aanbod dan je huisbank? Dat is mijn uitdaging en die ga ik graag aan”

Werkt in de financiële dienstverlening sinds 2000
Functie Directeur en expert lenen
Opleidingen HBO & relevante vakdiploma’s waaronder consumptief krediet en hypotheken.
Specialisatie Geld lenen en hypotheken
Hobby’s Koken en Wielrennen

Email adres: jeroen@becam.nl