De Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs- en bemiddelaars

De Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs- en bemiddelaars (NVF) is een belangenbehartigingsorganisatie die de belangen behartigt van professionele financieringsadviseurs en -bemiddelaars in Nederland. De NVF speelt een cruciale rol in het bevorderen van professionaliteit en integriteit binnen de financiële adviessector, door het stellen van hoge kwaliteitsnormen en het bieden van continue educatie en ondersteuning aan haar leden.

Voor bemiddelaars in consumptief krediet is het van belang om aangesloten te zijn bij de NVF. Dit geeft klanten de zekerheid dat zij te maken hebben met gekwalificeerde en betrouwbare partij, die zich houden aan gedragscodes en richtlijnen. Door aangesloten te zijn bij de NVF toont een tussenpersoon zijn toewijding aan professionaliteit en klantgerichtheid, wat bijdraagt aan het vertrouwen van consumenten in de financiële dienstverlening.

Becam is lid van de NVF

Bij Becam hechten wij veel waarde aan een professionele dienstverlening, de klant staat voorop in al onze processen. Becam kent een volledige online afhandeling en ondersteund persoonlijk waar de consument dat wenst. Mocht er onverhoopt iets niet helemaal naar je wens zijn verlopen dan proberen wij dat direct met u op te lossen. Lukt dat niet dan kunt u een beroep doen op het effectieve klachtenafhandelingsproces van de VFN. Dit proces zorgt ervoor dat consumenten een platform hebben om eventuele klachten of geschillen met aangesloten tussenpersonen op een transparante en eerlijke manier te laten behandelen.