Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is een onafhankelijke instantie die geschillen behandelt tussen consumenten en financiële dienstverleners, zoals bemiddelaars in consumptief krediet. Het Kifid is opgericht om consumenten te beschermen en een laagdrempelige, snelle en deskundige oplossing te bieden voor klachten en geschillen met financiële dienstverleners. Het is van groot belang om alleen zaken te doen met bemiddelaars in consumptief krediet die zijn aangesloten bij het Kifid. Deze aansluiting biedt consumenten de zekerheid dat zij een beroep kunnen doen op een objectieve en onafhankelijke klachtenprocedure in geval van problemen. Het aansluiten bij het Kifid is verplicht voor financiële dienstverleners die onder de Wet op het financieel toezicht (Wft) vallen, waaronder bemiddelaars in consumptief krediet.

Becam is aangesloten bij het Kifid

Bij Becam staat transparantie en het belang van de klant voorop. Met de aansluiting bij het Kifid onderstreept de toewijding van een bemiddelaar op betrouwbare financiële dienstverlening. En het biedt onze klanten de zekerheid dat zij bij eventuele geschillen kunnen rekenen op een objectieve en onafhankelijke klachtenprocedure.