Krediet en terugbetalen

Wanneer je een krediet (lening) afsluit dan betaal je deze altijd in maandelijkse termijnen terug. Dit betreft niet alleen de aflossing maar ook rente over het geleende bedrag. Op de eindstreep betaal je dus altijd meer terug dan dat je geleend hebt.

Die rente moet je als een vergoeding richting de kredietverstrekker zien. De kredietverstrekker stelt immers zijn geld aan jou beschikbaar, hier mag een beloning tegenover staan. In veel gevallen betaal je netjes af, maar er kunnen problemen met het krediet ontstaan. Betalingsproblemen waar je niks aan doet heeft verregaande gevolgen.

Betalingsproblemen bij een lening herkennen

Hoe weet je nu of je betalingsproblemen met betrekking tot je krediet hebt? Zolang je maandelijks je aflossing en rente terugbetaalt is er niets aan de hand. Maar wanneer je een of meerdere keren niet of slechts gedeeltelijk je maandbedrag terugbetaalt dan heb je betalingsproblemen.

De oorzaak van betalingsproblemen bij een lening is vaak terug te vinden in verandering van inkomen. Bijvoorbeeld door verlies van werk, een echtscheiding of een andere functie waarbij je minder verdient. Maar het kan ook dat andere woonlasten te hoog zijn waardoor je betalingsproblemen bij het krediet ervaart.

Het gevolg van problemen met terugbetalen

Wat gebeurt er wanneer je de betalingsproblemen met de kredietverstrekker niet oplost? Wanneer je het zover laat komen dat je al heel lang niet betaald hebt dan kan de kredietverstrekker zijn lening in één keer terugeisen. Dit gebeurt uiteraard niet zomaar, de kredietverstrekker zal dan allang al met je in contact zijn getreden. Samen met de kredietverstrekker zal er gezocht worden naar mogelijkheden om de ontstane achterstanden in te lopen.

Afspraken maken met de kredietverstrekker

Het is verstandig om al voordat de echte betalingsproblemen zich voordoen contact op te nemen met de kredietverstrekker. Leg uit dat je binnenkort of nu niet kan betalen. Samen zoeken jullie naar de beste oplossing. Wanneer je een betalingsafspraak maakt zorg er dan voor dat je deze ook nakomt.

Door zo snel mogelijk contact op te nemen met de kredietverstrekker is de kans groter dat er herstel plaatsvindt. De kredietverstrekker heeft meer vertrouwen in jou en is ook bereid om mee te denken naar een passende oplossing. Heb je betalingsproblemen bij een lening die je bij Becam hebt afgesloten? Neem gerust contact op!

Wanneer de betalingsproblemen verder oplopen

Helaas kan het voorkomen dat je niet tijdig aan de bel trekt of dat je een betalingsafspraak niet na kunt komen. Ook in dit geval is het belangrijk om in gesprek te blijven met de kredietverstrekker of schuldeiser. Op de website zelfjeschuldenregelen.nl vind je veel informatie over het oplossen van betalingsproblemen.

Wat je niet moet doen bij betalingsproblemen

Vaak heb je van tevoren in de gaten dat er betalingsproblemen ontstaan. Maar deze kunnen ook plotseling ontstaan, bijvoorbeeld door ontslag of een financiële crisis. Heb je betalingsproblemen bij een lening? Wat je vooral niet moet doen: niks laten weten en onbereikbaar zijn.

Neem zo snel mogelijk contact op en zorg dat je goed bereikbaar bent. Houd je contactgegevens dan ook actueel en zorg dat de kredietverstrekker jou ten alle tijden kan bellen, mailen of post kan sturen. Ook wanneer je in de schuldsanering zit is het belangrijk dat de kredietverstrekker weet met wie hij contact moet hebben.

Schuldhulpverlener of schuldsanering

Betalingsproblemen bij een lening, het kan zover oplopen dat je helemaal niets meer terug kunnen betalen. Je ervaart niet alleen problemen met het terugbetalen van het krediet maar ook andere financiële problemen. Mogelijk heb je moeite om de huur of hypotheek te betalen, de zorgverzekering en andere financiële verplichtingen.

Een schuldhulpverlener kijkt naar de oorzaak van de financiële problemen en zoekt hier een oplossing voor. De schuldhulpverlener helpt ook met het regelen van betalingsafspraken of terugbetaling. Het is hierbij wel belangrijk dat je alle medewerking verleent.

Betalingsproblemen en de schuldsanering

In ernstige gevallen is schuldsanering de enige oplossing. Dit is een lang traject waar ook eerst een periode aan voorafgaat. Tijdens het traject van schuldsanering leef je van het minimale en ben je verplicht om je schulden zo goed mogelijk af te lossen. Niet iedereen komt voor schuldsanering in aanmerking, de gemeente is de eerste stap voor het aanvragen van schuldsanering.

Schuldsanering eindigt altijd middels het minnelijk traject of het wettelijke traject (WSNP). Aan het einde van dit traject ben je schuldenvrij. Het is nu wel belangrijk om in de toekomst betalingsproblemen te voorkomen. Houd er ook rekening mee dat je voorlopig geen leningen af kunt sluiten.

Lening afsluiten bij betalingsproblemen

Heb je momenteel betalingsproblemen bij een lening? Dan is het niet verstandig om een nieuwe lening af te sluiten. Vaak lukt dit ook niet doordat je aan te tonen stukken dit aangeven of door dat je bij het BKR geregistreerd staat. Deze registratie is er om jou te beschermen tegen financiële problemen of overfinanciering. Niet om vervelend tegenover jou te doen!

Vraag het aan Becam

Je hebt (ooit) een lening via Becam afgesloten en heb nu te maken met betalingsproblemen. Het is belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met de kredietverstrekker. Heb je problemen, neem dan contact met de kredietverstrekker of met ons op. We doen er alles aan om grote problemen voor te zijn.

Vrijblijvende offerte aanvragen