VFN: Effecten corona op consumptief krediet

maandag 14 december, 2020

Effecten corona op geld lenen

Begin december 2020 heeft de VFN cijfers gepubliceerd over de consumptief krediet markt. De VFN is de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland. In deze cijfers wordt voor het eerst duidelijk wat de gevolgen zijn van de Corona crisis voor consumptief krediet.

Uitstel grote aankopen

Uit de VFN update blijkt dat de corona pandemie leidt tot veel onzekerheid bij de consument, waardoor grote aankopen worden uitgesteld. Grote aankopen zijn bijvoorbeeld, een auto, motor, caravan of keuken. Opvallend is dat voorafgaand aan de corona crisis nog 80% van de consumenten het jaar ervoor een grote aankoop heeft gedaan, vanaf het tweede kwartaal in 2020 is nog maar 58% van de consumenten van plan om een grote aankoop te gaan doen. Uit consumentenonderzoek blijkt dat consumenten verwachten in 2021 uitgaven te willen gaan doen voor de verbouwing van de woning.

Nog wel financieringsbehoefte

Ondanks het uitstellen van grote aankopen blijft er nog steeds vraag naar financieringen voor grote aankopen. Vooral het aankopen van auto’s en het verbouwen van de woning zit inmiddels weer in de lift. Daarnaast wordt verwacht dat bij versoepelingen in 2021 veel consumenten grote uitgaven zullen inhalen, die ze in 2020 hebben uitgesteld.

Minder leningen

Het kwartaaloverzicht van de VFN maakt verder duidelijk dat het uitstaande saldo van leningen onverminderd verder terugloopt. Deze daling is in de kredietcrisis van 2008 ingezet en daalt maand na maand. Voor deze daling zijn verschillende redenen aan te wijzen:

  • Strengere acceptatierichtlijnen van banken
  • Terughoudendheid van consumenten bij het aangaan van leningen
  • Persoonlijke lening heeft aan populariteit gewonnen ten opzichte van een doorlopend krediet. Bij een persoonlijke lening wordt de lening iedere maand afgebouwd en kun je geen geld meer opnemen, dit in tegenstelling tot een doorlopend krediet.

Tegenover minder leningen staat dat de rente de afgelopen jaren naar een historisch laag niveau is gezakt. Voor consumenten die een lening afsluiten is het lenen van geld dus aanzienlijk goedkoper geworden dan 5 of 10 jaar geleden.

Verlaging maximale rente

Eén van de maatregelen die het kabinet heeft genomen tijdens de corona crisis is het verlagen van de maximale rentevergoeding die banken mogen rekenen voor een lening. Vanaf 20 juli 2020 geldt voor nieuwe leningen of opnames van geld uit een bestaande lening dat er door banken maximaal 10% rente gerekend mag worden, eerder was de maximale rente 14%.

Het betreft een tijdelijke maatregel tot 31 maart 2021. De afgelopen jaren was de maximale rente al fors gedaald. Waar in 2002 de maximale rente nog 25% was, is deze de jaren daarna in stappen lager geworden. En per 20 juli 2020 dus vastgesteld op 10%