Lenen is maatwerk

woensdag 8 juli, 2020

Bij het aanvragen van een lening maak je als consument een aantal keuzes waaronder, de hoogte van de lening, de gewenste looptijd en maandtermijn. Om de lening daadwerkelijk goed te keuren moet worden bepaald of het verstrekken van de lening verantwoord is. Maar hoe bepaalt de bank of het verstrekken van de lening verantwoord is? Omdat het huishoudboekje van ieder gezin er anders uit ziet, is verantwoorde kredietverstrekking maatwerk.

Verantwoorde kredietverstrekking

Bij een verantwoorde kredietverstrekking hoort dat de lening betaalbaar is, het is immers belangrijk om te voorkomen dat er in de toekomst betalingsproblemen ontstaan. Dit geldt voor het moment van afsluiten, maar ook gedurende de looptijd van de lening. Het is daarom van belang om inzicht te hebben in de inkomsten en uitgaven. Omdat niet ieder huishouden dezelfde inkomsten en uitgaven heeft moet bij iedere leningaanvraag een nauwkeurige berekening worden gemaakt. Aan de hand van de aangeleverde documenten zal Becam een uitgebreide beoordeling doen van de mogelijkheden. Hierna worden alle stukken overgedragen aan de geldverstrekker waar de definitieve berekening en goedkeuring zal plaatsvinden.

Belang van maatwerk

Zoals gezegd is niet ieder huishoudboekje hetzelfde, zo zijn er gezinnen die extra uitgaven hebben voor kinderopvang, terwijl andere gezinnen deze kosten niet meer hebben omdat de kinderen inmiddels naar de middelbare school gaan.

Ook bij de inkomsten kunnen er verschillen zijn, zo maakt de één door zijn beroep regelmatig overuren waardoor er meer inkomen is terwijl de ander dit niet heeft. Met een goed overzicht van de inkomsten en uitgaven kan voor iedereen bepaald worden of de lening betaalbaar is.

Nieuwe richtlijnen maatwerk

Per 13 juli zal onze partnerbank Interbank als eerste geldverstrekker gaan werken met nieuwe richtlijnen voor maatwerk. Interbank gaat hier invulling aan geven door rekening te houden met kosten voor kinderopvang, servicekosten of de bijdrage voor de Vereniging Van Eigenaren (VVE).

Daarnaast worden er extra inkomsten meegerekend als uit de laatste 3 salarisstroken blijkt dat er sprake is van extra inkomen naast het vaste basissalaris. Onder extra inkomen wordt verstaan, toeslagen, 13e maand, eindejaarsuitkering, overwerk, provisie of bonus.

Wat betekenen deze richtlijnen voor geld lenen?

Door deze nieuwe richtlijnen wordt er een stap gezet om van geld lenen maatwerk te maken. Dit zorgt voor een verantwoorde kredietverstrekking en dat is zowel voor de consument als de geldverstrekker een goede ontwikkeling.