Economische verwachtingen

dinsdag 9 juni, 2020

Op 8 juni 2020 heeft De Nederlandsche Bank de verwachtingen voor de economische ontwikkelingen gepresenteerd. De vooruitzichten voor de komende 2,5 jaar staan volledig in het teken van de economische gevolgen door Covid-19. De economische schade die Covid-19 de eerste twee kwartalen van 2020 heeft aangericht is groot, daardoor is een wereldwijde recessie zeer waarschijnlijk niet te voorkomen.

Er wordt voor 2020 een daling van het Bruto Binnenlands Product (de totale omzet van een land) verwacht van 6,4%, dit zou de grootste krimp betekenen sinds de Tweede Wereldoorlog. Daarmee ligt de krimp twee keer zo hoog als tijdens de kredietcrisis in 2009. In 2021 en 2022 zal het BBP zich enigszins herstellen met een groei van respectievelijk 2,9% en 2,4%.

Stijgende werkeloosheid

De economische ontwikkelingen zullen een groot effect hebben op de werkgelegenheid. Waar het werkeloosheidspercentage in maart 2020 zich met 2,9% op een historisch laag niveau bevond, zal de werkeloosheid in 2020 omhoog gaan naar 4,6% en in 2021 verder stijgen naar 7,3%. In 2022 zal deze dan pas weer dalen.

Consumenten bestedingen

De verwachting van DNB is dat consumenten de hand stevig op de knip zullen houden in de resterende maanden van 2020. Vanwege de corona beperkende maatregelen zijn het afgelopen kwartaal de consumentenbestedingen als fors teruggelopen, dit zal zich door de economische onzekerheid de komende maanden niet herstellen. Consumenten gaven fors minder uit aan diensten en de aanschaf van duurzame goederen zoals bijvoorbeeld auto’s.

Renteverwachting voor leningen

De afgelopen maanden heeft de Europese Centrale Bank verschillende maatregelen genomen om het financiële stelsel te ondersteunen. Door deze maatregelen is de verwachting voor de korte en lange rente ongewijzigd gebleven ten opzichte van een half jaar geleden.

Vooralsnog zijn er daardoor geen grote rentewijzigingen te verwachten voor hypotheken en leningen zoals consumptief krediet. (persoonlijke lening en doorlopend krediet)