Vraag naar krediet daalt

dinsdag 14 juli, 2020

De vraag naar consumptief krediet is in het 2e kwartaal van 2020 sterk afgenomen. Zo rapporteerden de banken die deelnamen aan de door de Nederlandse Bank afgenomen enquete.

Scherpere eisen voor hypotheek

Uit onderzoek van De Nederlandse Bank dat vandaag is gepubliceerd, blijkt dat Nederlandse banken de acceptatiecriteria voor het verstrekken van hypotheken in het tweede kwartaal van 2020 hebben aangescherpt. In dit onderzoek geven de banken aan dat zij verwachten dat ze de criteria de komende maanden nog verder zullen aanscherpen. Waar de afgelopen 3 jaar zich kenmerkte door verdere versoepelingen in de kredietverlening, is deze trend nu duidelijk gekeerd.

Door kritischer te zijn bij het verstrekken van hypotheken lijken de banken zich voor te bereiden op de verwachte economische gevolgen van de coronacrisis. Bij negatieve economische gevolgen zal het kredietrisico toenemen, voor mogelijke verliezen die hieruit voortvloeien moeten banken extra reserves aan houden.

Meting per kwartaal

DNB vraagt ieder kwartaal aan de grootste banken hoe ze terugkijken op de kredietverlening in het afgelopen kwartaal, daarnaast wordt gevraagd naar hun verwachtingen voor het komende kwartaal. Op deze manier krijgt DNB inzicht in de richting hoe banken omgaan met kredietverlening.

Gevolgen leningen

Ook bij de verstrekking van consumptief krediet zijn banken het afgelopen kwartaal strenger geworden. Banken zijn bijvoorbeeld kritischer geworden bij het beoordelen van lening aanvragen van consumenten die een arbeidsovereenkomst hebben voor bepaalde tijd. En ben je werkzaam in een branche die hard geraakt is door de coronacrisis, dan kunnen banken nog strenger zijn. De reden hiervoor is dat de vooruitzichten voor branches zoals evenementen, horeca en de reisbranche erg onzeker zijn.

Deze ontwikkeling past ook in het beeld dat kredietverlening naar de toekomst steeds meer maatwerk gaat betekenen. Of te wel passend bij de individuele situatie van de consument in plaats van de “one size fits all” benadering.

Minder vraag hypotheken

Uit het onderzoek blijkt verder dat de vraag naar hypotheken in het 2e kwartaal van 2020 is afgevlakt. Ook hier is een trendbreuk te zien, omdat de afgelopen 3 jaar de vraag naar hypotheken ieder jaar verder toenam.

Daling consumptief krediet

Naast minder vraag naar hypotheken is ook de vraag naar consumptief krediet sterk afgenomen. Deze afname verklaren de banken door een daling van het consumenten vertrouwen en lagere uitgaven aan duurzame goederen. Eerder schreven we in ons blog al over Geld lenen in corona tijd. Dit is nog altijd mogelijk maar de vraag is sterk gedaald.