Hoe kom ik in aanmerking voor de laagste rente?

vrijdag 21 augustus, 2020 De laagste rente

Je hebt het ongetwijfeld voorbij zien komen, de rente stand is momenteel historisch laag, zo kun je al geld lenen vanaf 4,7%. Maar hoe gaat dit nu precies in zijn werk? Wanneer kom jij in aanmerking voor het laagste rentetarief?

De banken in Nederland werken met verschillende rentestaffels, wat betekent dat elk leenbedrag een ander rentetarief kent. Hoe hoger het bedrag hoe lager de rente die kan worden aangeboden. Daarnaast werken de banken met een risicoprofiel. Dit betekent dat de bank op voorhand een inschatting maakt van het risico dat de lening niet tijdig betaald kan worden. Dit doen zij op basis van hun eigen ervaringscijfers.

In dit artikel geven wij een uitgebreidere uitleg over hoe banken werken met rentestaffels en de inschatting van de risico’s.

Rentestaffels

De bank hanteert een rentetarief per staffel. Voor lagere bedragen vraagt de bank een hogere rente en voor hogere bedragen vraagt de bank een lagere rente. Een voorbeeld; Interbank, de grootste consumptief kredietbank in Nederland, hanteert voor bedragen tussen de € 10.000, – en de € 15.000, – een rente van 6,5%. Voor bedragen tussen de € 15.001, — en de € 25.000, – een rente die uitkomt op 4,4%. Dit is een verschil van 2,1%.

De verklaring voor deze verschillen zit hem in het feit dat voor het verstrekken van een financiering de bank een aantal werkzaamheden verricht en kosten maakt. Deze werkzaamheden zijn voor kleinere kredieten gelijk aan de werkzaamheden voor grotere kredieten. Iedere klant, of hij nu een lager of hoger bedrag leent krijgt dezelfde behandeling en wordt door dezelfde medewerkers van de bank door het proces geleid. De bank heeft dus ongeveer dezelfde kosten voor een lager bedrag als voor een hoger bedrag. Hierdoor betaal je voor een lagere lening in verhouding een hogere rente.

Hoe kunnen we dit in jouw voordeel laten werken?

Als je een vrijblijvende offerte bij ons aanvraagt, dan denken wij altijd met je mee om je voor de laagste rente aanmerking te laten komen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat we meerdere bestaande leningen samenvoegen in één nieuwe financiering zodat je met een hoger bedrag in aanmerking komt voor de aller laagste rente.

Mocht je een financiering aanvragen waarbij je bijna binnen de staffel van een lagere rente valt dan zullen we je altijd het voorstel voorleggen van een iets hogere financiering tegen een lagere rente. Omdat je ten alle tijde boetevrij mag inlossen hoef je niet meer te lenen dan je in eerste instantie van plan was.

Risicoprofiel

Voordat je een offerte van ons ontvangt hebben wij een aanvraag gedaan bij de bank. De bank heeft jouw aanvraag door hun systeem gehaald en dit systeem heeft hier een geautomatiseerd risicoprofiel aan verbonden. De bank beoordeeld hoe groot de kans is dat een consument de financiering gedurende de looptijd niet meer (tijdig) kan betalen. Door opgedane ervaring in het verleden weet een bank in welke situaties het vaker voorkomt dat een financiering niet meer tijdig betaald kan worden. De bank koppelt het rentepercentage vervolgens aan een risicoprofiel. Hier geldt een lager risicoprofiel betekent een lagere rente en andersom voor de hogere risicoprofielen.

Waar let een bank op bij de risicoscoring?

Het doel van de bank is om te zorgen dat het risico dat de financiering niet volledig terugbetaald kan worden zo klein mogelijk wordt, dit is het uitgangspunt van hun scoring. De scoring wordt uitgevoerd door een computer systeem zodat objectiviteit van medewerkers hierin geen rol speelt. Geslacht of nationaliteit spelen dus geen rol in de beoordeling. Wel wordt gekeken of iemand zonder Nederlandse nationaliteit het recht heeft om permanent in Nederland te mogen verblijven.

Wanneer er sprake is van twee contractanten is het risico voor de bank kleiner dan bij één contractant. Immers mocht het inkomen van de ene partner wegvallen dan kan dit worden opgevangen met inkomen van de tweede partner. De bank let er op of er sprake is van een bestendig inkomen. Zo biedt het inkomen van een vast dienstverband meer zekerheid dan het inkomen uit een tijdelijk dienstverband. Als ondernemer ben jij zelf verantwoordelijk voor de bestaanszekerheid van het inkomen. De bank beoordeelt het risico hierom hoger.

Bureau Krediet Registratie

Een ander aspect waar de scoring rekening mee houdt is de betaal moraliteit. Onderdeel van de kredietaanvraag is altijd een toetsing bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Als er nog bestaande financieringen zijn dan betaalt de aanvrager hier ook een maandtermijn aan. Het vrij te besteden inkomen en dus de leencapaciteit worden hierdoor lager. Het risico dat bij verlies van inkomen de financiering kan worden voldaan is dan dus groter.

De bank kijkt ook naar de snelheid van het BKR. De tijd die er zit tussen het afsluiten van financieringen. Als er sprake is van een telefoonabonnement, roodstand en een creditcard zal dit geen invloed hebben. Worden er in korte tijd meerdere grote financieringen afgesloten dan ziet de bank hier op den duur wel risico in. Er is dan bij de klant een steeds groter wordende geldbehoefte.

De risicoscoring bestaat niet enkel uit bovengenoemde onderdelen maar geeft een goed inzicht in beoordeling die de banken hanteren.

Hoe kunnen wij dit in jouw voordeel laten werken?

Het risicoprofiel is een beoordeling van de bank over de situatie waar jij je financieel in bevind. Deze is niet eenvoudig te wijzigen. Ook hierin denken wij altijd met je mee over de mogelijkheden om de financiering zo voordelig mogelijk aan te bieden. Indien mogelijk zullen wij middels arbeidsverleden of intentieverklaring de bestendigheid van jouw inkomen proberen aan te tonen.

Mocht gedurende de looptijd van je financiering jouw financiële situatie verbeteren dan is het mogelijk dat de bank je in een lager risicoprofiel scoort. De rente op jouw financiering zou dan omlaag kunnen. Je mag hierover ten alle tijden contact met ons opnemen zodat wij jou een nieuw voorstel kunnen doen. Mocht je het interessant vinden dan kun je in ons blog ook alvast lezen welke stukken je bij ons moet aantonen voor het lenen van geld.

Wil jij een financiering aanvragen of heb je een bestaande financiering en vraag jij je af of het voor jou mogelijk is de rente hiervan om laag te krijgen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zullen je vrijblijvend en kosteloos informeren over alle mogelijkheden. Wij zijn dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 8.30- 17.30 onder 088- 777 23 23, per e-mail of per chat.

Nadia Groen

Nadia is hulpvaardig, geduldig en klantgericht. Als Kredietspecialist bij Becam is zij het eerste aanspreekpunt voor klanten. Wil je informatie omdat je een nieuwe lening wilt afsluiten of heb je een vraag over je lopende lening? Nadia is je hierbij graag van dienst.

Nadia is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30u tot 17.30u of per email op info@becam.nl

"Luisteren naar de wensen van de klant en hier de best passende financiering bij vinden, dat is het doel, daar haal ik voldoening uit"

n.groen@nr7finance.nl